EN

- 05 - Odborné nominace do dozorčích rad

 • Příběh zákona o nominacích do orgánů státních firem

  Podívejte se, jak probíhají práce na zákoně o transparentním obsazování orgánů státních podniků.

 • Schválení prvních pravidel odměňování členů orgánů státních firem. Únor 2010.

  V únoru 2010 vláda schvaluje dokument s názvem „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“. 

 • Pankrácká výzva. Říjen 2011.

  V říjnu 2011 protikorupční organizace v čele s Frank Bold (tehdy Ekologickým právním servisem) předkládají tzv. Pankráckou výzvu. Její součástí je i požadavek na zřízení vládního nominačního výboru pro jmenování členů orgánů státních firem a požadavek na doplnění protikorupční strategie o návrhy směřujících k posílení transparentnosti státem vlastněných podniků podle doporučení OECD.

 • Návrh zákona v připomínkovém řízení. Srpen a září 2012.

  Frank Bold (Ekologický právní servis) rovněž uplatňuje připomínky. Návrh podrobněji neupravuje nominační proces, neřeší složení a pravidla činnosti nominačních komisí jednotlivých ministerstev a nekonkretizuje kvalifikační a jiné osobnostní předpoklady, které by měl každý kandidát na pozici v orgánu státem vlastněného podniku splňovat. Připomínky zapracovány nebyly.

 • Ministerstvo financí předkládá návrh vládě a LRV. Prosinec 2012.

  Legislativní rada vlády nedoporučila vládě návrh v předložené podobě schválit a negativní postoj opakovala také v únoru 2013.

 • Noví poslanci podpořili pravidla pro nominace. Říjen 2013.

  Před volbami na podzim 2013 se 148 současných poslanců zavazuje k podpoře zákona s parametry doporučovanými Rekonstrukcí státu.

 • Vláda zřídila nový Vládní výbor pro personální nominace. Březen 2014.

  V únoru Rekonstrukce státu připomínkuje vládní návrh a doporučuje konkretizovat předpoklady pro jednotlivé uchazeče o členství v orgánech státních společností a obsadit je také nezávislými odborníky. Rekonstrukce státu považuje výbor za přechodné období a následně kritizuje personální složení samotného výboru, kde chybí nezávislé osobnosti.

 • Ministerstvo financí nechce zákon o nominačních procesech. Červenec 2014.

  Rekonstrukce státu uveřejňuje hodnocení fungování výboru, kde kritizuje výbor, že nominační proces je stále jen formalitou a zasílá vládě odůvodnění, proč je potřeba přijmout kvalitní zákon. Ministerstvo financí odmítá vypracování nového zákona a současný postup považuje za dostatečný.

 • Zásah premiéra do plánu ministra financí. Září 2014.

  Premiér odmítá změnu legislativního plánu, která by zrušila Ministerstvu financí vypracování nového zákona a ukládá nový termín pro předložení návrhu. Nyní probíhají jednání o termínech v Plánu legislativních prací na rok 2015. Kdy ministerstvo nakonec zákon předloží?

V dozorčích radách mají sedět lidé dostatečně kompetentní k tomu kontrolovat manažery firmy. Například bývalí úspěšní manažeři, odborníci na účetnictví a zadávání zakázek nebo na technologie týkající se dané firmy. Politici bez patřičných zkušeností nemohou vedení firmy dobře kontrolovat, a v řadě zemí smějí proto obsadit jen část postů v radě, někde vůbec žádné. Je proto potřeba zavést pravidla pro obsazování dozorčích rad státních firem vhodnými odborníky.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních podniků a státem ovládaných obchodních společností těmito podmínkami:

 • dozorčí rada je tvořena z 1/3 zástupci politických stran, z 1/3 zástupci zaměstnanců a z 1/3 nezávislými experty,
 • předseda dozorčí rady je vybírán z řad expertů,
 • u odborných nominací příslušné ministerstvo určí specificky pro každou firmu, jaká odbornost a jaká kvalita praxe je předpokladem pro výkon funkce,
 • odborní i političtí nominanti musí být bezúhonní a nesmí být ve střetu zájmů,
 • uchazeči budou vybráni v rámci průhledného výběrového procesu. Kandidáty ministrovi navrhne nominační komise, návrh komise a rozhodnutí ministra budou zveřejněny i s odůvodněním, jak daný kandidát naplňuje stanovené požadavky.

Už 149 poslanců a 22 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

U tohoto zákona není zatím žádný návrh ani hlasování.

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů