EN

Jan Chvojka

ČSSD, Pardubický kraj, Poslanec

podporuje

Podporuje Jan Chvojka protikorupční zákony?

Ze všech poslanců je: 49. nejlepší

Z ČSSD je: 2. nejlepší

Celkově

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

13.7 %

Blokování a oslabování zákonů

6.8 %

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

Celkově za REST 1

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

4.8 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

Celkově za REST 2

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

5 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Smlouvy na internetu

Celkově za REST 3

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

22.2 %

Blokování a oslabování zákonů

6.8 %

Zákon byl schválen v minulém volebním období

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

Průhledný legislativní proces

Celkově za REST 8

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Celkově za REST 9

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Hlasování jednotlivě

Datum Zákon Hlasování Hlasoval Odkaz
14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce Hlasování o celku

pro

schváleno

14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce PN M. Bendy - zachování stávajícího způsobu evidence oznámení veřejných funkcionářů

proti

zamítnuto

14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce PN L. Pletichy - vymezení okamžiku možného nahlížení do registru

zdržel se

zamítnuto

06. 09. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní / Schválení zákona ve znění vráceném Senátem

pro

schváleno

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Vrácení do 2. čtení

proti

zamítnuto

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Schválení ST569 ve znění PN

pro

schváleno

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Vrácení do 2. čtení

proti

zamítnuto

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Schválení ST568 ve znění PN

pro

schváleno

09. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Finální hlasování garančního ÚPV před 3. čtením

pro

schváleno

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ prováděcí zákon 3.čtení

nepřítomen

schváleno

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ PN Benda - vynětí ČT

nepřítomen

zamítnuto

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh na zamítnutí

nepřítomen

zamítnuto

15. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh na přerušení jednání

proti

zamítnuto

30. 03. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Finální hlasování ÚPV ve znění PN - ST568

pro

schváleno

07. 12. 2015 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ schválení v navrženém znění ST610 ÚPV

pro

schváleno

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu návrh na přerušení

proti

zamítnuto

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu přehlasování senátu - poslanecká verze

pro

schváleno

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu přijetí senátní verze

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Stanjura ostatní

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Urban/Zemánek firmy s dotacemi

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Hovorka zúž výjimky OT na SOE

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Kalousek

pro

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Jandák úč. smluv ČT bez uveřejnění

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Adamec výročky

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Vilímec svazky

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán adhezní obcí

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu celek ve znění KPN

pro

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Vondráček živé smlouvy

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Farský odklad účinnosti

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu KPN

pro

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Stanjura malé obce

zdržel se

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu návrh na zamítnutí

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu vrácení do druhého čtení

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Foldyna spolky s dotacemi

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Hovorka def FO, neodlučitelnost

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Kaňkovský pojišťovny

zdržel se

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán rozšíření výjimky OT na obce

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán z rozpravy

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Farský ČEZ

proti

zamítnuto

26. 09. 2014 Průhledný legislativní proces hlasování o KPN

pro

schváleno

26. 09. 2014 Průhledný legislativní proces hlasování o celku

pro

schváleno

27. 08. 2014 Průhledný legislativní proces hlasování o KPN

pro

schváleno

14. 05. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ ST 43 ve znění PN

pro

schváleno

14. 05. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh ve znění PN z KV // schváleno

pro

09. 04. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ celek ve znění PN v ÚPV ST 43 - 9

pro

schváleno

22. 01. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ vrácení k dopracování

zdržel se

zamítnuto

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen poslancem Janem Chvojkou pozměňovací návrh, který navrhuje zavedení limitu pro zveřejňování smluv, objednávek a faktur ve výši 50 000 Kč.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu zaujímá negativní stanovisko k pozměňovacímu návrhu především je proti zavedení limitu pro zveřejňování smluv. Návrh povede k právní nejistotě, umožní obcházení zákona a paradoxně také zvýší administrativu. Může docházet k účelovému dělení smluv na těsně podlimitní a vznikne problém bezúplatných smluv, které návrh vůbec neřeší.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen pozměňovací návrh z dílny České kanceláře pojistitelů, který navrhuje omezit zveřejňování smluv právnických osob zřízených zákonem na osoby, které jsou financovány z veřejných rozpočtů. Z povinných subjektů tak vyřadí právě Českou kancelář pojistitelů, která je financována pouze z členských příspěvků komerčních pojišťoven.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu k tomuto pozměňovacímu návrhu zaujímá neutrální stanovisko, protože na zveřejňování smluv vyjmutých subjektů není zásadní veřejný zájem.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen poslancem Janem Chvojkou pozměňovací návrh, který navrhuje vyloučit z povinného zveřejňování smluv obchodní společnosti s menší než 100% majetkovou účastí státu nebo územního samosprávního celku. Omezením na 100% vlastnictví návrh umožňuje snadné obcházení povinného zveřejňování účelovou částečnou privatizací obchodní společnosti (například i 1%).

Naše stanovisko: Pozměňovací návrh je dle názoru Rekonstrukce státu v zásadním a přímém rozporu s Prohlášením o podpoře Rekonstrukce státu, protože neodůvodněně vyřazuje z povinného zveřejňování smluv řadu veřejných institucí, u kterých je zásadní právní zájem na zveřejňování smluv.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen poslancem Janem Chvojkou pozměňovací návrh, který navrhuje odložit povinnost zveřejňování smluv pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, o dva roky, tedy od 1. ledna 2017.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu zaujímá neutrální postoj k pozměňovacímu návrhu, který odkládá povinnost zveřejňování smluv pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a respektuje snahu snížit administrativní náklady u nejmenších obcí.

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů