EN

Jiří Petrů

ČSSD, Jihomoravský kraj, Poslanec

pro i proti

Podporuje Jiří Petrů protikorupční zákony?

Ze všech poslanců je: 141. nejlepší

Z ČSSD je: 42. nejlepší

Celkově

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

Celkově za REST 1

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

Celkově za REST 2

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Smlouvy na internetu

Celkově za REST 3

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Zákon byl schválen v minulém volebním období

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

Průhledný legislativní proces

Celkově za REST 8

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Celkově za REST 9

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Hlasování jednotlivě

Datum Zákon Hlasování Hlasoval Odkaz
14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce Hlasování o celku

pro

schváleno

14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce PN M. Bendy - zachování stávajícího způsobu evidence oznámení veřejných funkcionářů

zdržel se

zamítnuto

14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce PN L. Pletichy - vymezení okamžiku možného nahlížení do registru

proti

zamítnuto

06. 09. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní / Schválení zákona ve znění vráceném Senátem

pro

schváleno

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Schválení ST568 ve znění PN

pro

schváleno

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Vrácení do 2. čtení

proti

zamítnuto

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Schválení ST569 ve znění PN

zdržel se

schváleno

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Vrácení do 2. čtení

proti

zamítnuto

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ prováděcí zákon 3.čtení

zdržel se

schváleno

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ PN Benda - vynětí ČT

proti

zamítnuto

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh na zamítnutí

proti

zamítnuto

15. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh na přerušení jednání

proti

zamítnuto

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu přehlasování senátu - poslanecká verze

zdržel se

schváleno

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu přijetí senátní verze

pro

zamítnuto

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu návrh na přerušení

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán z rozpravy

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Vondráček živé smlouvy

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Hovorka def FO, neodlučitelnost

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu vrácení do druhého čtení

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu KPN

pro

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán rozšíření výjimky OT na obce

pro

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Foldyna spolky s dotacemi

pro

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Farský odklad účinnosti

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Stanjura malé obce

pro

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Hovorka zúž výjimky OT na SOE

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Kaňkovský pojišťovny

pro

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu celek ve znění KPN

nepřítomen

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Kalousek

pro

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Adamec výročky

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu návrh na zamítnutí

pro

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Urban/Zemánek firmy s dotacemi

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán adhezní obcí

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Farský ČEZ

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Stanjura ostatní

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Jandák úč. smluv ČT bez uveřejnění

zdržel se

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Vilímec svazky

pro

zamítnuto

26. 09. 2014 Průhledný legislativní proces hlasování o celku

pro

schváleno

26. 09. 2014 Průhledný legislativní proces hlasování o KPN

pro

schváleno

14. 05. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ ST 43 ve znění PN

pro

schváleno

14. 05. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh ve znění PN z KV // schváleno

pro

22. 01. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ vrácení k dopracování

pro

zamítnuto

2. prosinec 2013

Předložení sněmovního tisku č. 43 - Začátkem prosince skupina poslanců předložila Sněmovně sněmovní tisk č. 43, který představuje novelu Ústavy ČR s cílem rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu v čl. 97 Ústavy ČR. Návrh byl zařazen na program mimořádné schůze Sněmovny v lednu 2014.

Naše stanovisko: Návrh novely Ústavy ČR odpovídá bodům v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, nicméně Rekonstrukce státu doporučuje ambicióznější cíl v podobě kontroly místních samospráv v plném rozsahu. Sněmovní tisk č. 43 totiž nezajišťuje co nejširší kontrolní pravomoci NKÚ, protože zároveň omezuje možnosti NKÚ kontrolovat účelnost dotací pro místní samosprávu (stále může kontrolovat zákonnost). Návrh zákona totiž reagoval na požadavek senátorů omezit kontroly v obcích a krajích na pouhou kontrolu zákonnosti.

2. prosinec 2013

NÁVRH ZÁKONA

Sněmovní tisk č. 42 předložený skupinou poslanců má za cíl zpřístupnit veřejnosti všechny smlouvy uzavírané státem, samosprávami a dalšími veřejnými institucemi.

Naše stanovisko: Návrh v předloženém znění splňuje parametry Rekonstrukce státu uvedené v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu: návrh zakládá povinnost státním orgánům, krajům, obcím a společnostem, které vlastní stát nebo samosprávy, vkládat uzavřené smlouvy do elektronického registru smluv, který je přístupný veřejnosti na internetu. Variantně návrh ukládá stejnou povinnost i v případě objednávek a faktur. Zveřejnění v registru je podmínkou pro účinnost těchto smluv.

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů