EN

Marta Semelová

Strana KSČM, Praha, Poslankyně

nepodporuje
Pořadí
164.
z 200 poslanců ve sněmovně
VŠE
REST 1
REST 2
REST 3
REST 4
REST 5
REST 6
REST 7
REST 8
REST 9

Hodnocení za všechny zákony

8x porušil slib
50%
50%

Pro přijetí funkčních zákonů

0%

Blokování a oslabování zákonů

0%

Hlasování podrobně

Politika bez tajných sponzorů
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely zákona o sdružování v politických stranách ve znění přijatých PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu považuje návrh novely zákona o sdružování v politických stranách v souvislosti s reformou financování politických stran a volebních kampaní za kvalitní. I přijaté PN jsou v souladu s Prohlášením o podpoře.
Marta Semelová hlasovala:
proti
Schváleno: 29.6.2016
Politika bez tajných sponzorů
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely volebních zákonů ve znění přijatých PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu považuje návrh novely volebních zákonů v souvislosti s reformou financování politických stran a volebních kampaní za kvalitní. I přijaté PN jsou v souladu s Prohlášením o podpoře.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 29.6.2016
Politika bez tajných sponzorů
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o senátní verzi návrhu novely volebních zákonů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu považuje návrh novely volebních zákonů v souvislosti s reformou financování politických stran a volebních kampaní za kvalitní a v souladu s Prohlášením o podpoře. Předmětné pozměňovací návrhy zpřesňují ustanovení týkající se registrace třetích osob v kampaních.
Marta Semelová hlasovala:
nepřítomen
Schváleno: 6.9.2016
Politika bez tajných sponzorů
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu na opakování 2. čtení návrhu novely zákona o sdružování v politických stranách.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu nepovažuje zdržování legislativního procesu kvalitního návrhu novely zákona o sdružování v politických stranách za vhodné.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 29.6.2016
Politika bez tajných sponzorů
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu na opakování 2. čtení návrhu novely volebních zákonů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu nepovažuje zdržování legislativního procesu kvalitního návrhu novely volebních zákonů za vhodné.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 29.6.2016
Majetková přiznání politiků
1.00
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN L. Pletichy na zneviditelnění vstupních majetkových přiznání pro veřejnost.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí zamezení veřejnosti v přístupu k majetkovým přiznáním odevzdávaným při nástupu do politické veřejné funkce. V kombinaci s absencí změny sankčního mechanismu by toto zabránilo možnosti kontroly ze strany odborníků, novinářů a veřejnosti.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 14.9.2016
Smlouvy na internetu
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o Hlasování pléna Sněmovny o schválení návrhu zákona ve znění PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Přes vyloučení některých subjektů, u kterých je zřejmý právní zájem na povinném zveřejňování, zákon stále plní svou funkci.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o senátní verzi návrhu zákona o registru smluv.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrucke státu je zásadně proti přijetí senátní verze. Kromě jiného totiž ruší klíčový aspekt návrhu zákona - sankci neplatnosti.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 24.11.2015
Smlouvy na internetu
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o původní poslanecké verzi návrhu zákona o registru smluv.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Původní poslanecká verze návrhu zákona je funkční a zachovává sankci neplatnosti.
Marta Semelová hlasovala:
proti
Schváleno: 24.11.2015
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Hospodářského výboru na vynětí státních podniků a národního podniku z okruhu povinných subjektů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Vynětí všech smluv státních podniků je zcela neadekvátní, jelikož dochází i k vynětí běžných provozních smluv, ve kterých žádné obchodně citlivé informace být nemohou (např. smlouvy o koupi vozidel, softwaru, nábytku apod.). Došlo by k vynětí smluv subjektů, které žádné praktické problémy nenamítají a bez problémů již zveřejňují.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Urbana na omezení zveřejňování smluv na státem vlastněné podniky, které byly založeny či zřízeny ve veřejném zájmu a jejichž činnost nemá průmyslovou a obchodní povahu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Jedná se o zcela neadekvátní vynětí všech veřejně vlastněných podniků. Ty mohou tvrdit, že mají průmyslovou či obchodní povahu. Hrozí velká právní nejistota plynoucí z absence legálních definic a nutnosti určovat povahu subjektů případ od případu.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Bartoška na omezení zveřejňování na státem vlastněné podniky, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Jedná se o zcela neadekvátní vynětí všech veřejně vlastněných podniků. Ty mohou tvrdit, že mají průmyslovou či obchodní povahu. Hrozí velká právní nejistota plynoucí z absence legálních definic a nutnosti určovat povahu subjektů případ od případu.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Hospodářského výboru na omezení zveřejňování na státem vlastněné podniky založené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Jedná se o zcela neadekvátní vynětí všech veřejně vlastněných podniků. Ty mohou tvrdit, že mají průmyslovou či obchodní povahu. Hrozí velká právní nejistota plynoucí z absence legálních definic a nutnosti určovat povahu subjektů případ od případu.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Urbana na vynětí smluv uzavřených obchodními korporacemi podřaditelnými pod § 2 odst. 1 písm. n) ZRS, které byly založeny za podnikatelským účelem.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí vynětí všech smluv všech veřejně vlastněných podniků, jelikož ty jsou zpravidla zakládány za podnikatelským účelem. Nicméně účel založení obchodní korporace zákon (až na výjimky) nevymezuje, takže by v tomto byla i určitá právní nejistota.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance V. Snopka na vynětí smluv uzavřených obchodními korporacemi s většinovou majetkovou účastí státu či územního samosprávného celku, založenou za podnikatelským účelem.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí vynětí všech smluv všech veřejně vlastněných podniků, jelikož ty jsou zpravidla zakládány za podnikatelským účelem. Nicméně účel založení obchodní korporace zákon (až na výjimky) nevymezuje, takže by v tomto byla i určitá právní nejistota.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.75
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Urbana na vynětí smluv o prodeji nebo koupi zboží, o provedení prací nebo o poskytování služeb uzavřené státním podnikem, obchodní společností s většinovou majetkovou účastí státu, státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu upozorňuje na nejasné vymezení okruhu smluv vyjmutých z uveřejnění v registru; jde o vyjmutí prakticky všech smluv uzavíraných státem, aniž je pro tak zásadní změnu jakýkoli věcný důvod; návrh je navíc diskriminační vůči obchodním společnostem s majetkovou účastí územního samosprávného celku a příspěvkových organizací územních samosprávných celků.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
1.00
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o novele zákona o registru smluv jako celku.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu zásadně nesouhlasí s přijetím této novely ve znění přijatých PN. Zejména přijetí plošných výjimek pro veřejně vlastněné podniky je v rozporu se smyslem a účelem zákona o registru smluv. Hrozí též velká právní nejistota kvůli výkladu formulace "právnické osoby s průmyslovou a obchodní povahou".
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o schválení návrhu zákona ve znění PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Přes vyloučení některých subjektů, u kterých je zřejmý právní zájem na povinném zveřejňování zákon stále plní svou funkci.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance R.Vondráčka na zpětné zveřejňování "živých" (již uzavřených a existujících) smluv.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu souhlasí s přínosem zveřejňování "živých" smluv, ačkoliv je úprava finanční sankce nesystémová, protože ji stát de facto ukládá sám sobě; za zásadní považujeme, aby návrh nesloužil jako příčina zamítnutí celého zákona.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J.Klána na zrušení výjimky pro smlouvy s fyzickými osobami - nepodnikateli.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Návrh neřeší ani obrovské zvýšení objemu uveřejňovaných smluv (zveřejňování budou podléhat pracovní smlouvy), ani ochranu osobních údajů (např. smlouvy o sociálním bydlení nebo nájemní smlouvy fyzických osob).
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance V.Vilímce na vyjmutí dobrovolných svazků obcí z povinných subjektů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Panem poslancem uvedené důvody vynětí se netýkají zveřejňování smluv.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance V.Kaňkovského na vynětí smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu považuje zveřejnění těchto smluv za potřebné, k vyřazení nevidíme zásadní důvod. Nicméně tyto smlouvy budou ošetřeny v jiném speciálním zákoně, takže je dopad návrhu jen mírně negativní.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance V.Jandáka, aby smlouvy o rozhlasovém a televizním vysílání nabývaly účinnost nezávisle na zveřejnění.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Jedná se o příliš širokou formulaci, lze pod ni podřadit jakoukoliv smlouvu bez ohledu na návaznost na mimořádnou událost ohrožující život, zdraví, majetek.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance L.Hovorky na zúžení výjimky ohledně obchodního tajemství pouze na státem ovládané firmy.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce s návrhem souhlasí, ale upozorňuje, že není možné vyloučit obchodní tajemství u některých zdravotních pojišťoven.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o ostatních PN poslance Z.Stanjury.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Ve svém souhrnu tyto návrhy oslabují účinnost zákona.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance Z.Stanjury na vynětí obcí, které nevykonávají rozšířenou působnost, a jejich právnických osob.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Náběh povinnosti řeší roční přechodné období; domníváme se, že by v návrhu mělo být co nejméně výjimek. Navíc případná administrativa obcí by nebyla zásadní.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Farského na zrušení výjimky pro smlouvy společností kotovaných na burze (např. ČEZ).
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu považuje vyjmutí těchto subjektů za bezdůvodné, zveřejňování smluv je nijak neohrozí.
Marta Semelová hlasovala:
proti
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Farského na změnu účinnosti zákona.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu souhlasí s dřívějším termínem účinnosti, legisvakance zaručí dostatek času na implementaci zákona.
Marta Semelová hlasovala:
proti
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Klána na vynětí adhezních smluv územně-samosprávných celků a příspěvkových organizací.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Vynětí adhezních smluv má opodstatnění u osob podnikajících (kde jsou rámcové smlouvy zveřejňovány a kontroluje to trh a konkurence). U osob, jejichž účelem není podnikání a hospodaří se strictu sensu veřejnými prostředky, to nemá opodstatnění.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Klána na rozšíření výjimky ohledně obchodního tajemství metadat na obce a příspěvkové organizace.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Obce dle z. o svobodném přístupu k informacím nemohou mít obchodní tajemství, proto jim stačí standardní režim jeho ochrany.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance I. Adamce na předložení výroční zprávy o fungování registru smluv.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Je třeba konkretizovat obsah výročních zpráv, ale jinak je návrh na zhodnocení fungování registru smluv v pořádku.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance L. Hovorky na změnu definice nepodnikajících fyzických osob a na zavedení neodlučitelného spojení původní verze a metadat.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Podle Rekonstrukce státu dochází tímto návrhem k upřesnění okruhu fyzických osob. V případě nneodlučitelnosti jde o velmi technické řešení vhodné spíše pro prováděcí předpis.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Kalouska na vyloučení smluv uzavřených Poslaneckou sněmovnou, Senátem, Kanceláří prezidenta republiky, Ústavním soudem, Nejvyšším kontrolním úřadem a Kanceláří veřejného ochránce práv, všech jejich členů a správců kapitol, kterými mohou být i další ústřední orgány státní správy.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu s touto výjimkou nesouhlasí, neboť stejné orgány jsou povinnými subjekty dle zákona o svobodném přístupu k informacím, k vyjmutí proto není opodstatněný důvod.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Foldyny na rozšíření povinných subjektů o spolky přijímající dotace.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu upozorňuje, že se smlouvy o dotacích budou zveřejňovat, nejasná definice v návrhu navíc hrozí právní nejistotou.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslanců Zemánka a Urbana na rozšíření povinných subjektů o obchodní společnosti přijímající dotace.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu upozorňuje, že se smlouvy o dotacích budou zveřejňovat, nejasná definice v návrhu navíc hrozí právní nejistotou.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o Návrh na vrácení návrhu zákona do druhého čtení.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu je proti vrácení návrhu do druhého čtení. Účinnost návrhu by se tím zásadně opozdila.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o Návrh na přerušení projednávání návrhu zákona.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu je proti přerušení projednávání. Účinnost zákona by se tím zásadně opozdila.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 24.11.2015
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance L.Vilímce na vynětí dobrovolných svazků obcí z okruhu povinných subjektů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Svazky obcí, ve kterých nepřevažují obce s rozšířenou působností, však nemusí smlouvy zveřejňovat již podle platného znění zákona. Obce s rozšířenou působností pak mají povinnost zveřejňovat smlouvy a je tedy na místě, pokud stejná povinnost přísluší i svazkům obcí, ve kterých tyto obce převažují.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Urbana na doplnění okruhu povinných subjektů o státem vlastněné podniky, pokud jsou příjemcem veřejných prostředků alespoň v hodnotě 50000 Kč.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí zásadní právní nejistota, jelikož návrh nevymezuje, za jaké období se uvedená částka má počítat. Druhá strana smlouvy si pak tento fakt nemá jak ověřit a hrozí jí tak neplatnost smlouvy.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Hospodářského výboru na doplnění okruhu povinných subjektů o státem vlastněné podniky, pokud jsou příjemcem veřejných prostředků alespoň v hodnotě 50000 Kč.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí zásadní právní nejistota, jelikož návrh nevymezuje, za jaké období se uvedená částka má počítat. Druhá strana smlouvy si pak tento fakt nemá jak ověřit a hrozí jí tak neplatnost smlouvy.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslancu J. Uhlíka a L. Velebného doplňuje zákon o výjimku pro smlouvy, jejichž smluvní stranou je národní podnik.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Úplné vynětí národního podniku je neodůvodněné a vzhledem ke státním podnikům diskriminační. Je také zbytečně široké, protože i Budvar má běžnou smluvní agendu, u které žádná obchodní rizika při zveřejnění nehrozí.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance L. Pletichy na vynětí smluv, jejichž smluvní stranou je poskytovatel zdravotních služeb.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Vynětí veškerých smluv, jejichž smluvní stranou je poskytovatel zdravotní péče, je zjevně neopodstatněné, neboť sledovaným cílem je údajně zamezit uveřejňování smluv o poskytování „nemedicínských služeb“. Pozměňovací návrh je navíc diskriminační.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Ústavně právního výboru na vynětí smluv uzavřených v rámci doplňkové činnosti, jejíž smluvní stranou je veřejná vysoká škola.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Tato dílčí výjimka z okruhu smluv není právně opodstatněná. Nebylo odůvodněno, proč je dosavadní právní úprava ochrany obchodního tajemství, průmyslového vlastnictví a dalších informací z hlediska uvedených povinných subjektů nedostatečná.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Hospodářského výboru na vynětí smluv nesouvisejících s použitím veřejných zdrojů uzavřených státem vlastněnými podniky, pokud jsou příjemcem veřejných prostředků alespoň v hodnotě 50000 Kč.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí mj. právní nejistota státem vlastněných podniků i jejich smluvních stran plynoucí z nejasností ohledně určení pojmu „souvislosti s veřejnými zdroji“.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Birkeho na vynětí smluv týkajících se výroby a vysílání zpravodajských, publicistických a sportovních pořadů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Tato výjimka je příliš rozsáhlá a patrně pokrývá veškerou činnost ČT a ČRo, jejichž hlavní předmět činnosti je prakticky zcela konzumován okruhem smluv vyloučených z uveřejnění v registru smluv; formulace výjimky („týkající se výroby a vysílání“) vede k právní nejistotě povinných subjektů i jejich smluvních protistran.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance L. Vilímce na vynětí dobrovolných svazků obcí z okruhu povinných subjektů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Tento návrh je nadbytečný. Svazky obcí, ve kterých nepřevažují obce s rozšířenou působností, nemusí smlouvy zveřejňovat již podle §3 odst. 2 písm. l) platného znění.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance P. Kudely na vynětí smluv, jejichž smluvní stranou je školní hospodářství.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Neopodstatněný návrh, neboť nebyla vysvětlena nedostatečnost stávající úrovně ochrany obchodního tajemství.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance V. Gabrhela na vynětí smluv státem vlastněných podniků uzavřených v rámci běžného obchodního styku a předmětu činnosti nebo podnikání zapsaného v obchodním rejstříku s nepovinným subjektem.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí vynětí většiny smluv státem vlastněných podniků a také právní nejistota těchto obchodních korporací i jejich smluvních stran v důsledku absence legální definice „běžného obchodního styku“.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Ústavně právního výboru na doplnění výjimky z odložené účinnosti, týkající se smluv uzavřených za účelem dodávek léčiv nebo zdravotnických prostředků.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Výjimka je neopodstatněná, její rozsah dalece překračuje kupní smlouvy u neodkladných zákroků. Formulace výjimky vede k právní nejistotě ohledně určení léčiv či zdravotnických prostředků.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Ústavně právního výboru na doplnění § 8 odst. 2 ZRS o výjimku z písemného uzavření smluv zajišťující, že smluvní strany budou muset uveřejnit namísto toho metadata smlouvy podřaditelné pod § 6 odst. 3 ZRS.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Výjimka umožňuje uzavřít smlouvy podřaditelné pod § 6 odst. 3 ZRS jinak než písemně a namísto toho vyžaduje uveřejnění metadat takových smluv.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.25
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance L. Pletichy na zavedení možnosti smluvních stran uzavřít smlouvu jinak než písemně.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Tato výjimka zjednodušuje povinným subjektům a jejich smluvním stranám uzavírání smluv, když postačí uzavření smlouvy i jinak než jen písemně, čímž odpadá např. nutnost podepisování smlouvy zaručeným elektronickým podpisem. Řeší tak praktické problémy spjaté s nákupy ve zdravotnictví.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Zákony bez přílepků
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o novele Jednacího řádu ve znění PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 26.9.2014
Zákony bez přílepků
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN k novele Jednacího řádu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 26.9.2014
Rozšíření pravomoci NKU
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o prováděcím zákoně novely NKÚ
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Obsah prováděcího zákona splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 14.5.2014
Rozšíření pravomoci NKU
1.00
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o zamítnutí návrhu zákona
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Návrh zákona o NKÚ splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Marta Semelová hlasovala:
proti
Schváleno: 22.4.2016
Rozšíření pravomoci NKU
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely zákona o NKÚ jako celku.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Znění prováděcího zákona o NKÚ odpovídá parametrům Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.4.2016
Rozšíření pravomoci NKU
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu na dopracování novely Ústavy.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Návrh novely Ústavy splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Dopracování návrhu není potřebné.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 22.1.2014
Rozšíření pravomoci NKU
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely Ústavy ve znění přijatých PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Návrh novely Ústavy splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 14.5.2014
Rozšíření pravomoci NKU
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu na přerušení jednání o novele zákona o NKÚ.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Návrh zákona o NKÚ splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Přerušení jednání o návrhu není tedy potřebné.
Marta Semelová hlasovala:
zdržela se
Schváleno: 15.4.2016
Rozšíření pravomoci NKU
0.10
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Bendy na vynětí České televize a Českého rozhlasu ze subjektů, které mají být kontrolovány NKÚ.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Vzhledem k tomu, že jak Česká televize, tak Český rozhlas hospodaří s veřejnými prostředky, je ve veřejném zájmu zavést kontrolu ze strany NKÚ i na tyto instituce a není tak žádný důvod pro jejich vynětí z návrhu zákona.
Marta Semelová hlasovala:
proti
Schváleno: 22.4.2016
Rozšíření pravomoci NKU
0.25
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu poslance J. Miholy na pevné zařazení tisků k rozšíření působnosti NKÚ na schůzi Sněmovny (6. 6.)
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Vzhledem k fungování legislativního procesu a blížícím se volbám je nutné včasné projednání obou tisků.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 23.5.2017
Rozšíření pravomoci NKU
0.10
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu poslance J. Faltýnka na pevné zařazení tisků k rozšíření působnosti NKÚ na schůzi Sněmovny (6. 6.)
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Vzhledem k fungování legislativního procesu a blížícím se volbám je nutné včasné projednání obou tisků.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 6.6.2017
Rozšíření pravomoci NKU
0.10
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu poslance J. Miholy na pevné zařazení tisků k rozšíření působnosti NKÚ na schůzi Sněmovny (9.6.)
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Vzhledem k fungování legislativního procesu a blížícím se volbám je nutné včasné projednání obou tisků.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 8.6.2017
Rozšíření pravomoci NKU
0.10
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu poslance M. Kolovratníka na pevné zařazení tisků k rozšíření působnosti NKÚ na schůzi Sněmovny po 3. čteních (30.6.)
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Vzhledem k fungování legislativního procesu jde o jednu z posledních teoretických šancí na dokončení projednávání obou tisků.
Marta Semelová hlasovala:
nepřítomen
Schváleno: 30.6.2017
Rozšíření pravomoci NKU
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu poslance J. Faltýnka na pevné zařazení tisků k rozšíření působnosti NKÚ na pevný čas schůze Sněmovny (14.7.)
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Vzhledem k fungování legislativního procesu toto hlasování dává poslední teoretickou šanci na projednání obou tisků do konce volebního období. Jedině pevné zařazení na určitý čas zajistí reálné projednání obou tisků.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 14.7.2017
Rozšíření pravomoci NKU
0.10
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu poslance R. Sklenáka na pevné zařazení tisků k rozšíření působnosti NKÚ po třetích čteních (14.7.)
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Toto hlasování dává poslední teoretickou šanci na projednání obou tisků do konce volebního období.
Marta Semelová hlasovala:
pro
Schváleno: 14.7.2017

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů