EN

Pavel Blažek

Strana ODS, Jihomoravský kraj, Poslanec

nepodporuje
Pořadí
156.
z 200 poslanců ve sněmovně
VŠE
REST 1
REST 2
REST 3
REST 4
REST 5
REST 6
REST 7
REST 8
REST 9

Hodnocení za všechny zákony

4x porušil slib
50%
Hlasování
Celkově
50%
Aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0%

Blokování a oslabování zákonů

0%

Hlasování podrobně

Politika bez tajných sponzorů
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely zákona o sdružování v politických stranách ve znění přijatých PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu považuje návrh novely zákona o sdružování v politických stranách v souvislosti s reformou financování politických stran a volebních kampaní za kvalitní. I přijaté PN jsou v souladu s Prohlášením o podpoře.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 29.6.2016
Politika bez tajných sponzorů
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely volebních zákonů ve znění přijatých PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu považuje návrh novely volebních zákonů v souvislosti s reformou financování politických stran a volebních kampaní za kvalitní. I přijaté PN jsou v souladu s Prohlášením o podpoře.
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 29.6.2016
Politika bez tajných sponzorů
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o senátní verzi návrhu novely volebních zákonů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu považuje návrh novely volebních zákonů v souvislosti s reformou financování politických stran a volebních kampaní za kvalitní a v souladu s Prohlášením o podpoře. Předmětné pozměňovací návrhy zpřesňují ustanovení týkající se registrace třetích osob v kampaních.
Pavel Blažek byl:
nepřítomen
Schváleno: 6.9.2016
Politika bez tajných sponzorů
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Finální hlasování ÚPV ve znění PN - ST568
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ:
Pavel Blažek hlasoval:
proti
Schváleno: 30.3.2016
Politika bez tajných sponzorů
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Finální hlasování garančního ÚPV před 3. čtením
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ:
Pavel Blažek hlasoval:
proti
Schváleno: 9.6.2016
Majetková přiznání politiků
1.00
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN L. Pletichy na zneviditelnění vstupních majetkových přiznání pro veřejnost.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí zamezení veřejnosti v přístupu k majetkovým přiznáním odevzdávaným při nástupu do politické veřejné funkce. V kombinaci s absencí změny sankčního mechanismu by toto zabránilo možnosti kontroly ze strany odborníků, novinářů a veřejnosti.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 14.9.2016
Smlouvy na internetu
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o Hlasování pléna Sněmovny o schválení návrhu zákona ve znění PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Přes vyloučení některých subjektů, u kterých je zřejmý právní zájem na povinném zveřejňování, zákon stále plní svou funkci.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o senátní verzi návrhu zákona o registru smluv.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrucke státu je zásadně proti přijetí senátní verze. Kromě jiného totiž ruší klíčový aspekt návrhu zákona - sankci neplatnosti.
Pavel Blažek hlasoval:
proti
Schváleno: 24.11.2015
Smlouvy na internetu
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o původní poslanecké verzi návrhu zákona o registru smluv.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Původní poslanecká verze návrhu zákona je funkční a zachovává sankci neplatnosti.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 24.11.2015
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Hospodářského výboru na vynětí státních podniků a národního podniku z okruhu povinných subjektů.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Vynětí všech smluv státních podniků je zcela neadekvátní, jelikož dochází i k vynětí běžných provozních smluv, ve kterých žádné obchodně citlivé informace být nemohou (např. smlouvy o koupi vozidel, softwaru, nábytku apod.). Došlo by k vynětí smluv subjektů, které žádné praktické problémy nenamítají a bez problémů již zveřejňují.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Urbana na omezení zveřejňování smluv na státem vlastněné podniky, které byly založeny či zřízeny ve veřejném zájmu a jejichž činnost nemá průmyslovou a obchodní povahu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Jedná se o zcela neadekvátní vynětí všech veřejně vlastněných podniků. Ty mohou tvrdit, že mají průmyslovou či obchodní povahu. Hrozí velká právní nejistota plynoucí z absence legálních definic a nutnosti určovat povahu subjektů případ od případu.
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance J. Bartoška na omezení zveřejňování na státem vlastněné podniky, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Jedná se o zcela neadekvátní vynětí všech veřejně vlastněných podniků. Ty mohou tvrdit, že mají průmyslovou či obchodní povahu. Hrozí velká právní nejistota plynoucí z absence legálních definic a nutnosti určovat povahu subjektů případ od případu.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN Hospodářského výboru na omezení zveřejňování na státem vlastněné podniky založené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Jedná se o zcela neadekvátní vynětí všech veřejně vlastněných podniků. Ty mohou tvrdit, že mají průmyslovou či obchodní povahu. Hrozí velká právní nejistota plynoucí z absence legálních definic a nutnosti určovat povahu subjektů případ od případu.
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Urbana na vynětí smluv uzavřených obchodními korporacemi podřaditelnými pod § 2 odst. 1 písm. n) ZRS, které byly založeny za podnikatelským účelem.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí vynětí všech smluv všech veřejně vlastněných podniků, jelikož ty jsou zpravidla zakládány za podnikatelským účelem. Nicméně účel založení obchodní korporace zákon (až na výjimky) nevymezuje, takže by v tomto byla i určitá právní nejistota.
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance V. Snopka na vynětí smluv uzavřených obchodními korporacemi s většinovou majetkovou účastí státu či územního samosprávného celku, založenou za podnikatelským účelem.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Hrozí vynětí všech smluv všech veřejně vlastněných podniků, jelikož ty jsou zpravidla zakládány za podnikatelským účelem. Nicméně účel založení obchodní korporace zákon (až na výjimky) nevymezuje, takže by v tomto byla i určitá právní nejistota.
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.75
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN poslance M. Urbana na vynětí smluv o prodeji nebo koupi zboží, o provedení prací nebo o poskytování služeb uzavřené státním podnikem, obchodní společností s většinovou majetkovou účastí státu, státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu upozorňuje na nejasné vymezení okruhu smluv vyjmutých z uveřejnění v registru; jde o vyjmutí prakticky všech smluv uzavíraných státem, aniž je pro tak zásadní změnu jakýkoli věcný důvod; návrh je navíc diskriminační vůči obchodním společnostem s majetkovou účastí územního samosprávného celku a příspěvkových organizací územních samosprávných celků.
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
1.00
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o novele zákona o registru smluv jako celku.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu zásadně nesouhlasí s přijetím této novely ve znění přijatých PN. Zejména přijetí plošných výjimek pro veřejně vlastněné podniky je v rozporu se smyslem a účelem zákona o registru smluv. Hrozí též velká právní nejistota kvůli výkladu formulace "právnické osoby s průmyslovou a obchodní povahou".
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 22.2.2017
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o schválení návrhu zákona ve znění PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Přes vyloučení některých subjektů, u kterých je zřejmý právní zájem na povinném zveřejňování zákon stále plní svou funkci.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o Návrh na vrácení návrhu zákona do druhého čtení.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Rekonstrukce státu je proti vrácení návrhu do druhého čtení. Účinnost návrhu by se tím zásadně opozdila.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 18.9.2015
Smlouvy na internetu
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování Ústavně právního výboru o celém návrhu ve znění přijatých PN (návrh na odklad účinnosti zákona pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, vynětí osob, které nejsou financovány z veřejných rozpočtů, vynětí smluv podléhajících bankovnímu tajemství, vynětí dalších typů smluv a nakonec limity pro zveřejňované smlouvy).
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu podporuje doporučující usnesení ÚPV s výjimkou PN na zavedení limitů pro zveřejňované smlouvy.
Pavel Blažek hlasoval:
zdržel se
Schváleno: 30.5.2014
Zákony bez přílepků
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o novele Jednacího řádu ve znění PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 26.9.2014
Zákony bez přílepků
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o PN k novele Jednacího řádu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 26.9.2014
Zákony bez přílepků
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování Ústavně právního výboru o komplexním PN k novele Jednacího řádu.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.
Pavel Blažek byl:
nepřítomen
Schváleno: 27.8.2014
Rozšíření pravomocí NKU
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o prováděcím zákoně novely NKÚ
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Obsah prováděcího zákona splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Pavel Blažek hlasoval:
proti
Schváleno: 14.5.2014
Rozšíření pravomocí NKU
1.00
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o zamítnutí návrhu zákona
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Návrh zákona o NKÚ splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Pavel Blažek hlasoval:
pro
Schváleno: 22.4.2016
Rozšíření pravomocí NKU
1.00
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely zákona o NKÚ jako celku.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Znění prováděcího zákona o NKÚ odpovídá parametrům Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Pavel Blažek hlasoval:
proti
Schváleno: 22.4.2016
Rozšíření pravomocí NKU
0.50
váha
STANOVISKO : NEGATIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu na dopracování novely Ústavy.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Negativní - Návrh novely Ústavy splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Dopracování návrhu není potřebné.
Pavel Blažek byl:
nepřítomen
Schváleno: 22.1.2014
Rozšíření pravomocí NKU
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu novely Ústavy ve znění přijatých PN.
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Návrh novely Ústavy splňuje parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.
Pavel Blažek hlasoval:
proti
Schváleno: 14.5.2014
Rozšíření pravomocí NKU
0.50
váha
STANOVISKO : POZITIVNÍ
Hlasování pléna Sněmovny o návrhu poslance J. Faltýnka na pevné zařazení tisků k rozšíření působnosti NKÚ na pevný čas schůze Sněmovny (14.7.)
NAŠE STANOVISKO PODROBNĚ: Pozitivní - Vzhledem k fungování legislativního procesu toto hlasování dává poslední teoretickou šanci na projednání obou tisků do konce volebního období. Jedině pevné zařazení na určitý čas zajistí reálné projednání obou tisků.
Pavel Blažek hlasoval:
proti
Schváleno: 14.7.2017

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů