EN

Milan Brázdil

Ano 2011, Olomoucký kraj, Poslanec

aktivně podporuje

Podporuje Milan Brázdil protikorupční zákony?

Ze všech poslanců je: 15. nejlepší

Z Ano 2011 je: 9. nejlepší

Celkově

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

23.86 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

Celkově za REST 1

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

Celkově za REST 2

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Smlouvy na internetu

Celkově za REST 3

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

22.2 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Zákon byl schválen v minulém volebním období

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

Průhledný legislativní proces

Celkově za REST 8

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

40 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Celkově za REST 9

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

57.1 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %
Datum Hlasování Hlasoval Odkaz
22. duben 2016

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Sněmovní tisk č. 610 je prováděcím zákonem ke změně Ústavy rozšiřující působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (st.43)

Pro

www
24. listopad 2015

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O PŮVODNÍ POSLANECÉ VERZI - PŘEHLASOVÁNÍ SENÁTU

Plénum sněmovny po neschválení senátních pozměňujících návrhů hlasovalo o původní verzi návrhu zákona.

Pro

www
18. září 2015

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Sněmovní tisk č. 42 předložený skupinou poslanců má za cíl zpřístupnit veřejnosti všechny smlouvy uzavírané státem, samosprávami a dalšími veřejnými institucemi.

Pro

www
26. září 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ NOVELY JEDNACÍHO ŘÁDU SNĚMOVNY

V pátek 26. 9. 2014 poslanci ve 3. čtení hlasovali o novele jednacího řádu Sněmovny, která přispěje k transparentnímu legislativnímu procesu. Novelou dojde k prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením, takže veřejnost i sami poslanci budou mít dostatek času na seznámení s pozměňovacími návrhy podanými na poslední chvíli. Dalším opatřením je, že výbory budou zaznamenávat hlasování poslanců včetně jmenných seznamů.

Nepřihlášen

www
10. září 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA JAKO CELKU VE ZNĚNÍ KOMPROMISNÍHO NÁVRHU

Dne 10. 9. 2014 poslanci ve 3. čtení hlasovali o novele služebního zákona v kompromisním znění po dohodě s částí opozice (ODS, TOP 09). Zákon v této podobě zrušil Generálního ředitelství a přesunul jeho agendu na Ministerstvo vnitra. Dalšími důsledky změn je mj. zneprůhlednění výběrových řízení a možnost jednoduše zasahovat do výčtu chráněných úřednických pozic. Více v našem stanovisku.

Omluven

www
14. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE TŘETÍM ČTENÍ O SCHVÁLENÍ NOVELY ÚSTAVY JAKO CELKU

Dne 14. května poslanci hlasovali ve třetím čtení o novele Ústavy ČR ve znění schváleného pozměňovacího návrhu Kontrolního výboru. Návrh v tomto znění schválili.

Upozorňujeme, že se jedná o novelizaci Ústavy ČR, a proto je ke schválení nutné získat tři pětiny všech poslanců, tedy 120 hlasů. Při takovém hlasování má zdržení se hlasování, nehlasování nebo nepřítomnost stejný výsledek jako hlasování proti návrhu. Vzhledem k nízké účasti poslanců na schůzi bylo přijetí návrhu ohroženo.

Pro

www
14. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE TŘETÍM ČTENÍ O POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU KONTROLNÍHO VÝBORU

Dne 14. května poslanci hlasovali ve třetím čtení o pozměňovacím návrhu Kontrolního výboru. Pozměňovací návrh, který byl podporován Rekonstrukcí státu, byl přijat.

Pro

www
22. leden 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA do předložení vládního návrhu zákona o státní službě

Proti

www
22. leden 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O ZAMÍTNUTÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

Proti

www
22. leden 2014

HLASOVÁNÍ V PRVNÍM ČTENÍ O VRÁCENÍ NÁVRHU K DOPRACOVÁNÍ

Dne 22. ledna poslanci hlasovali o vrácení novely Ústavy ČR o rozšíření pravomocí NKÚ k dopracování. Návrh byl následně postoupen do dalšího čtení a k projednání výborům Sněmovny.

Proti

www
2. prosinec 2013

Předložení sněmovního tisku č. 43 - Začátkem prosince skupina poslanců předložila Sněmovně sněmovní tisk č. 43, který představuje novelu Ústavy ČR s cílem rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu v čl. 97 Ústavy ČR. Návrh byl zařazen na program mimořádné schůze Sněmovny v lednu 2014.

Naše stanovisko: Návrh novely Ústavy ČR odpovídá bodům v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, nicméně Rekonstrukce státu doporučuje ambicióznější cíl v podobě kontroly místních samospráv v plném rozsahu. Sněmovní tisk č. 43 totiž nezajišťuje co nejširší kontrolní pravomoci NKÚ, protože zároveň omezuje možnosti NKÚ kontrolovat účelnost dotací pro místní samosprávu (stále může kontrolovat zákonnost). Návrh zákona totiž reagoval na požadavek senátorů omezit kontroly v obcích a krajích na pouhou kontrolu zákonnosti.

2. prosinec 2013

NÁVRH ZÁKONA

Sněmovní tisk č. 42 předložený skupinou poslanců má za cíl zpřístupnit veřejnosti všechny smlouvy uzavírané státem, samosprávami a dalšími veřejnými institucemi.

Naše stanovisko: Návrh v předloženém znění splňuje parametry Rekonstrukce státu uvedené v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu: návrh zakládá povinnost státním orgánům, krajům, obcím a společnostem, které vlastní stát nebo samosprávy, vkládat uzavřené smlouvy do elektronického registru smluv, který je přístupný veřejnosti na internetu. Variantně návrh ukládá stejnou povinnost i v případě objednávek a faktur. Zveřejnění v registru je podmínkou pro účinnost těchto smluv.

29. listopad 2013

NÁVRH ZÁKONA

Sněmovní tisk č. 26 novelizuje Jednací řád Poslanecké sněmovny a jeho cílem je zavést průhlednější legislativní proces.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu podporuje tento návrh, neboť obsahuje opatření doporučovaná v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Rekonstrukce státu doporučuje prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením, podporuje zakotvení zákazu tzv. “přílepků”, který se bude vztahovat jak na poslanecké pozměňovací návrhy, tak na doplňky či změny navržené výbory, a podporuje větší otevřenost jednání výborů včetně veřejně dostupných a podrobných zápisů ze schůzí výborů. Rekonstrukce státu nehodnotí ustanovení o schvalování státního rozpočtu.

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů