EN

Marián Jurečka

KDU-ČSL, Olomoucký kraj, Poslanec

podporuje

Podporuje Marián Jurečka protikorupční zákony?

Ze všech poslanců je: 75. nejlepší

Z KDU-ČSL je: 12. nejlepší

Celkově

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

50 %

Blokování a oslabování zákonů

6.8 %

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

Celkově za REST 1

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

Celkově za REST 2

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Smlouvy na internetu

Celkově za REST 3

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

27.7 %

Blokování a oslabování zákonů

6.8 %

Zákon byl schválen v minulém volebním období

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

Průhledný legislativní proces

Celkově za REST 8

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

40 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Celkově za REST 9

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

60 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Hlasování jednotlivě

Datum Zákon Hlasování Hlasoval Odkaz
14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce Hlasování o celku

pro

schváleno

14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce PN M. Bendy - zachování stávajícího způsobu evidence oznámení veřejných funkcionářů

proti

zamítnuto

14. 09. 2016 Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce PN L. Pletichy - vymezení okamžiku možného nahlížení do registru

proti

zamítnuto

06. 09. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní / Schválení zákona ve znění vráceném Senátem

nepřítomen

schváleno

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Vrácení do 2. čtení

nepřítomen

zamítnuto

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Schválení ST569 ve znění PN

nepřítomen

schváleno

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Vrácení do 2. čtení

nepřítomen

zamítnuto

29. 06. 2016 Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Schválení ST568 ve znění PN

nepřítomen

schváleno

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ prováděcí zákon 3.čtení

pro

schváleno

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ PN Benda - vynětí ČT

proti

zamítnuto

22. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh na zamítnutí

proti

zamítnuto

15. 04. 2016 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh na přerušení jednání

nepřítomen

zamítnuto

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu přehlasování senátu - poslanecká verze

nepřítomen

schváleno

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu přijetí senátní verze

nepřítomen

zamítnuto

24. 11. 2015 Smlouvy na internetu návrh na přerušení

proti

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu KPN

nepřítomen

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán rozšíření výjimky OT na obce

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Farský odklad účinnosti

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Stanjura malé obce

nepřítomen

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu vrácení do druhého čtení

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Hovorka zúž výjimky OT na SOE

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Foldyna spolky s dotacemi

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Kaňkovský pojišťovny

nepřítomen

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu celek ve znění KPN

nepřítomen

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Kalousek

nepřítomen

schváleno

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Adamec výročky

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu návrh na zamítnutí

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán adhezní obcí

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Farský ČEZ

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Stanjura ostatní

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Urban/Zemánek firmy s dotacemi

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Jandák úč. smluv ČT bez uveřejnění

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Vilímec svazky

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Klán z rozpravy

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Vondráček živé smlouvy

nepřítomen

zamítnuto

18. 09. 2015 Smlouvy na internetu PN Hovorka def FO, neodlučitelnost

nepřítomen

zamítnuto

26. 09. 2014 Průhledný legislativní proces hlasování o KPN

nepřítomen

schváleno

26. 09. 2014 Průhledný legislativní proces hlasování o celku

nepřítomen

schváleno

14. 05. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ ST 43 ve znění PN

nepřítomen

schváleno

14. 05. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ návrh ve znění PN z KV // schváleno

nepřítomen

22. 01. 2014 Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ vrácení k dopracování

proti

zamítnuto

2. prosinec 2013

NÁVRH ZÁKONA

Sněmovní tisk č. 42 předložený skupinou poslanců má za cíl zpřístupnit veřejnosti všechny smlouvy uzavírané státem, samosprávami a dalšími veřejnými institucemi.

Naše stanovisko: Návrh v předloženém znění splňuje parametry Rekonstrukce státu uvedené v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu: návrh zakládá povinnost státním orgánům, krajům, obcím a společnostem, které vlastní stát nebo samosprávy, vkládat uzavřené smlouvy do elektronického registru smluv, který je přístupný veřejnosti na internetu. Variantně návrh ukládá stejnou povinnost i v případě objednávek a faktur. Zveřejnění v registru je podmínkou pro účinnost těchto smluv.

29. listopad 2013

NÁVRH ZÁKONA

Sněmovní tisk č. 26 novelizuje Jednací řád Poslanecké sněmovny a jeho cílem je zavést průhlednější legislativní proces.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu podporuje tento návrh, neboť obsahuje opatření doporučovaná v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Rekonstrukce státu doporučuje prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením, podporuje zakotvení zákazu tzv. “přílepků”, který se bude vztahovat jak na poslanecké pozměňovací návrhy, tak na doplňky či změny navržené výbory, a podporuje větší otevřenost jednání výborů včetně veřejně dostupných a podrobných zápisů ze schůzí výborů. Rekonstrukce státu nehodnotí ustanovení o schvalování státního rozpočtu.

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů