EN

Vlastimil Vozka

Ano 2011, Ústecký kraj, Poslanec

podporuje

Podporuje Vlastimil Vozka protikorupční zákony?

Ze všech poslanců je: 98. nejlepší

Z Ano 2011 je: 43. nejlepší

Celkově

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

Celkově za REST 1

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

Celkově za REST 2

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Smlouvy na internetu

Celkově za REST 3

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

O zákonu se ještě nehlasovalo

Průhledný legislativní proces

Celkově za REST 8

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %

Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Celkově za REST 9

Hlasování

Další aktivita

Pro přijetí funkčních zákonů

0 %

Blokování a oslabování zákonů

0 %
Datum Hlasování Hlasoval Odkaz
22. duben 2016

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Sněmovní tisk č. 610 je prováděcím zákonem ke změně Ústavy rozšiřující působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (st.43)

Omluven

www
24. listopad 2015

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O PŮVODNÍ POSLANECÉ VERZI - PŘEHLASOVÁNÍ SENÁTU

Plénum sněmovny po neschválení senátních pozměňujících návrhů hlasovalo o původní verzi návrhu zákona.

Pro

www
18. září 2015

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Sněmovní tisk č. 42 předložený skupinou poslanců má za cíl zpřístupnit veřejnosti všechny smlouvy uzavírané státem, samosprávami a dalšími veřejnými institucemi.

Pro

www
26. září 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ NOVELY JEDNACÍHO ŘÁDU SNĚMOVNY

V pátek 26. 9. 2014 poslanci ve 3. čtení hlasovali o novele jednacího řádu Sněmovny, která přispěje k transparentnímu legislativnímu procesu. Novelou dojde k prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením, takže veřejnost i sami poslanci budou mít dostatek času na seznámení s pozměňovacími návrhy podanými na poslední chvíli. Dalším opatřením je, že výbory budou zaznamenávat hlasování poslanců včetně jmenných seznamů.

Pro

www
10. září 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA JAKO CELKU VE ZNĚNÍ KOMPROMISNÍHO NÁVRHU

Dne 10. 9. 2014 poslanci ve 3. čtení hlasovali o novele služebního zákona v kompromisním znění po dohodě s částí opozice (ODS, TOP 09). Zákon v této podobě zrušil Generálního ředitelství a přesunul jeho agendu na Ministerstvo vnitra. Dalšími důsledky změn je mj. zneprůhlednění výběrových řízení a možnost jednoduše zasahovat do výčtu chráněných úřednických pozic. Více v našem stanovisku.

Pro

www
27. srpen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O KOMPLEXNÍM POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU

Dne 27. srpna byl na jednání Ústavně právního výboru předložen komplexní pozměňovací návrh, který je výsledkem debaty Podvýboru pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Pro

www
27. červen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O KOMPLEXNÍM POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

Dne 27. června byl na jednání Ústavně právního výboru předložen zpravodajem tisku, poslancem Janem Chvojkou, komplexní pozměňovací návrh, který je z dílny koaliční pracovní skupiny. Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu bylo schváleno několik dalších pozměňovacích návrhů.

Pro

www
30. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O VARIANTĚ NÁVRHU ZÁKONA

Ústavně právní výbor 30. května doporučil ke schválení variantu sněmovního tisku č. 42, která zahrnuje mezi zveřejňované informace smlouvy, faktury a objednávky.

Pro

www
30. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Ústavně právní výbor 30. května doporučil ke schválení návrh zákona o Registru smluv (sněmovní tisk č. 42) ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Poslanci schválili návrh na odklad účinnosti zákona pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, vynětí osob, které nejsou financovány z veřejných rozpočtů, vynětí smluv podléhajících bankovnímu tajemství, vynětí dalších typů smluv a nakonec limity pro zveřejňované smlouvy.

Pro

www
21. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O NÁVRHU NA PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ

Dne 21. května byl na Hospodářském výboru předložen předsedou výboru Ivanem Pilným návrh na přerušení projednávání sněmovního tisku č. 42 a doporučení předložení vládního návrhu, který byl schválen.

Vzhledem k neexistenci jmenného záznamu hlasování členů Hospodářského výboru je uvedeno pouze hlasování členů, které je zachycené na videozáznamu přítomných zástupců Rekonstrukce státu, výčet tedy není úplný. Výsledek hlasování: 14 hlasovalo pro, 4 proti, 1 se zdržel, ostatní nehlasovali.

Omluven

www
14. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE TŘETÍM ČTENÍ O SCHVÁLENÍ NOVELY ÚSTAVY JAKO CELKU

Dne 14. května poslanci hlasovali ve třetím čtení o novele Ústavy ČR ve znění schváleného pozměňovacího návrhu Kontrolního výboru. Návrh v tomto znění schválili.

Upozorňujeme, že se jedná o novelizaci Ústavy ČR, a proto je ke schválení nutné získat tři pětiny všech poslanců, tedy 120 hlasů. Při takovém hlasování má zdržení se hlasování, nehlasování nebo nepřítomnost stejný výsledek jako hlasování proti návrhu. Vzhledem k nízké účasti poslanců na schůzi bylo přijetí návrhu ohroženo.

Pro

www
14. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE TŘETÍM ČTENÍ O POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU KONTROLNÍHO VÝBORU

Dne 14. května poslanci hlasovali ve třetím čtení o pozměňovacím návrhu Kontrolního výboru. Pozměňovací návrh, který byl podporován Rekonstrukcí státu, byl přijat.

Pro

www
9. duben 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU 

Dne 9. dubna byl na jednání Ústavně právního výboru předložen poslancem Lukášem Pletichou pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 43, který poskytuje užší rozsah pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu než původní sněmovní tisk č. 43.

Pro

www
22. leden 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA do předložení vládního návrhu zákona o státní službě

Proti

www
22. leden 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O ZAMÍTNUTÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

Proti

www
22. leden 2014

HLASOVÁNÍ V PRVNÍM ČTENÍ O VRÁCENÍ NÁVRHU K DOPRACOVÁNÍ

Dne 22. ledna poslanci hlasovali o vrácení novely Ústavy ČR o rozšíření pravomocí NKÚ k dopracování. Návrh byl následně postoupen do dalšího čtení a k projednání výborům Sněmovny.

Proti

www

Politik nepodal žádný návrh.

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů