EN

Jaromír Jermář

ČSSD, Středočeský kraj, Senátor

Asistent: Lukáš Nedvěd nedved.oudolnikrupa@seznam.cz Mgr. Štěpán Drahokoupil drahokoupil.s@centrum.cz Mgr. Jan Juřena Jiří Filip asistent.jermar@seznam.cz 777824924 777899322 775671625 603934746 Email: jaromir.jermar@seznam.cz Adresa regionální kanceláře: Husova 192, Mladá Boleslav, 293 01

Odpověď pana senátora Jermáře na dotazník rekonstrukce státu ze dne 30.7.2014:

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

 • Otázka č. 1
  • Domnívám se, že kontrolní instituce typu NKÚ by měla mít právo kontrolovat správu veškerých veřejných prostředků, a to bez ohledu na jejich vztah ke státnímu rozpočtu. NKÚ by měl mít právo kontrolovat hospodaření územních samosprávných celků, veřejných institucí a právních osob, které jsou v majetku státu či územně samosprávného celku.
 • Otázka č. 2 a č. 3
  • Souhlasím s novelou Ústavy. Problém vidím v odst. 1, bodě e), který říká, že „hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek majetkovou účast, o nichž tak stanoví zákon“. Je otázkou, zda by podle zákona měl NKÚ mít pravomoc kontrolovat právnickou osobu s jakýmkoliv podílem státu (byť menšinovým), s majoritním podílem státu či pouze ve stoprocentním vlastnictví státu. Z mého pohledu je nejvhodnější kompromisní řešení, tedy kontrolovat právnické osoby alespoň s vyšší majetkovou účastí státu (např. nad 50%). Tuto kontrolu považuji za velmi potřebnou!

.

 

Návrh novely Ústavy o rozšíření působnosti NKÚ podpořím, budu však ještě konzultovat situaci kolem Prováděcí novely zákonao NKÚ

 

Registr smluv

 • Otázka č. 1
  • Přehledné zveřejňování veškerých smluvních závazků, přehledné zveřejňování faktur a objednávek od určité výše, přehledné zveřejňování veškerých dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními, rozklikávací rozpočty, elektronické aukce, atd.
 • Otázka č. 2
  • Jsem pro takovouto právní normu. Zveřejňování smluv by se mělo vztahovat vůči orgánům státní správy, obcím a krajům. Právnické osoby s majetkovou účastí státu jsou hraničním případem. Na jednu stranu právě zde dochází k velkému úniku finančních zdrojů a zveřejněním smluvních závazků by mohlo vést k výrazně úspornějším řešením. Na druhou stranu se právnické osoby se státním podílem pohybují v tržním prostředí a zveřejnění informací o způsobu podnikání může vést k jejich znevýhodnění v rámci konkurenčního prostředí.
  • Celou záležitost budu diskutovat ještě s malými obcemi, kde není žádný uvolněný funkcionář. Právě tyto obce mají již dnes problémy zvládat stále rostoucí administrativu a v mnohých z nich je vždy problém, aby vůbec někdo ve volbách do OZ kandidoval.
 • Otázka č. 3
  • Z jednotlivých variant se prozatím přikláním k tomu, aby účinnost smlouvy byla podmíněna zveřejněním, jak navrhuje předkladatel. Jakákoliv kontrola další institucí či orgánem bude nedostatečná a finančně nákladná. V případě, že bude účinnost podmíněna zveřejněním smlouvy, budou obě smluvní strany výrazně motivovány na zveřejnění dohlédnout.
 • Otázka č. 4
  • Samozřejmě musí být dodržen zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přirozeně musí být ochráněno i určité know-how smluvních stran a podobné skutečnosti. Zároveň by měly být vyjmuty určité typy smluv, jako jsou smlouvy pracovní, smlouvy o pronájmu hrobového místa, smlouvy o umístění do sociálních zařízení, atd..

 

 

 

Protikorupční zákony podporuji dlouhodobě, ale jednoznačně říci, zda podpořím či nepodpořím zákon, který budeme projednávat, mohu tehdy, když se seznámím s jeho konečnou podobou.

 

                                                               Jaromír Jermář

 

Přepis emailové komunikace se senátorem. Vloženo 31.7.2014

 

Michal Ďuríček <michal.duricek@gmail.com>

     

komu: jaromir.jermar

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif31.7.2014

Dobrý den vážený pane senátore,

moc Vám děkuji za odpověď a moc si vážím Vaší spolupráce.

Přeji Vám krásný den a hodně úspěchů.

S pozdravem

Michal Ďuríček

 

 

Dne 30. července 2014 13:11 <jaromir.jermar@seznam.cz> napsal(a):

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Vážený pane Ďuričku,

v příloze posílám svůj postoj k projednávaným zákonům,

S pozdravem

Jaromír Jermář


Od: Michal Ďuríček <michal.duricek@gmail.com>
Komu: jaromir.jermar@seznam.cz
Datum: 21. 7. 2014 11:08:23
Předmět: Re: Otázka k protikorupčním zákonům

 

Vážený pane senátore,

moc Vám děkuji za Vaši odpověď, moc mne těší, že jste mi odepsal.

V příloze posílám infolisty k jednotlivým zákonům, kde najdete souhrn užitečných informací.

Moc Vás prosím o vyplnění toho dotazníku, až budete mít na to čas.

Případně velmi ocením, kdybyste si našel čas se se mnou sejít a probrat ten dotazník osobně.

Ještě jednou Vám moc děkuji za spolupráci a přeji krásný den.

S pozdravem

Michal Ďuríček

 

 

Dne 20. července 2014 23:45 <jaromir.jermar@seznam.cz> napsal(a):

Vážený pane Ďuričeku,

omlouvám se, že odpovídám až nyní na Váš e-mail, ale dnes jsem se vrátil z dovolené. Příští týden však mám mnoho věcí, které musím prostudovat a připravit na jednání výboru i pléna. Takže se k tomu dostanu až poté. Ale jak jsem se zběžně díval, záleží v jaké podobě k nám zákon přijde. Rozšířenou pravomoc NKÚ jsem podpořil již minule. Ale více příště.

Ještě jednou se omlouvám.

S pozdravem

Jaromír Jermář


Od: Michal Ďuríček <michal.duricek@gmail.com>
Komu: Jermarj@senat.cz, jaromir.jermar@seznam.cz
Datum: 10. 7. 2014 18:46:46
Předmět: Otázka k protikorupčním zákonům

Vážený pane senátore,

jsem podporovatelem projektu Rekonstrukce státu a zajímá mě jaký je Váš názor na dva protikorupční zákony, které jsou již v legislativním procesu, a brzy o nich zřejmě budete hlasovat také v Senátu. Jedná se o návrh zákona o registru smluv a návrh zákona o rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

V příloze zasílám dotazník Rekonstrukce státu k uvedeným zákonům. Velmi ocením, pokud v něm uvedené otázky zodpovíte.

Případně bychom se mohli sejít, pokud byste preferoval osobní setkání, nebo rovněž bych mohl zprostředkovat schůzku s expertem Rekonstrukce státu, pokud byste chtěl diskutovat o detailech uvedených zákonů.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Michal Ďuríček

Konzultant informačního systému SAP

Praha

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů