EN

Kdo z politiků drží slovo?

Aktuálně: Vysvědčení politických stran za rok 2014 najdete zde!

Zjistěte v seznamu níže, jak politici dodržují předvolební závazky z Prohlášení o podpoře pomocí tří ikon pod fotkou každého politika, jejichž přesný popis se zobrazí po najetí myší na ikonu. Ikony jsou odlišeny pomocí barev: zelená = kladné hodnocení, šedá = neutrální hodnocení a červená = záporné hodnocení.
Ikona pera značí, zda politik podepsal Prohlášení o podpoře (zelená) nebo ne (šedá) a zda závazek porušil (červená). Ikona ruky rozděluje politiky podle toho, zda hlasují pro (zelená) zákony Rekonstrukce státu jak na plénu, tak ve výborech nebo proti (červená). Ikona paragrafu znamená aktivní podávání návrhů jak v souladu s parametry Rekonstrukce státu (zelená), tak v rozporu s parametry (červená).

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů