Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Deset zákonů proti korupci

Deset zákonů proti korupci

V roce 2019 byla Česká republika nejhorší ze 42 zemí v plnění doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vláda přivedla na svět pouze 1 ze 14 protikorupčních opatření. Do sněmovních voleb zbývá pouhý rok, přesto vláda pořád může stihnout přijmout 10 klíčových zákonů, které ušetří stamiliardy. Vláda, poslanci a senátoři mají poslední příležitost chytnout druhý dech a proměnit slova o boji s korupcí v činy. Pojďme jim společně říct, že už to hoří!

Pomůžu jako dárce

Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!

1) Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

NKÚ nevidí na 1,5 bilionu z veřejných peněz. Nemůže totiž kontrolovat hospodaření státních firem, krajů, statutárních měst a jejich firem (třeba krajských nemocnic nebo dopravních podniků velkých měst). Mnohé kauzy ukazují, že nezávislý audit hospodaření by v mnoha místech byl přínosem a pomohl by bránit plýtvání s veřejnými penězi. Zodpovědná ministryně: Marie Benešová

Sněmovní tisk 229, Sněmovní tisk 360

PDF HANDOUT


2) Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů

SCHVÁLENO SNĚMOVNOU

Transparentní výběr soudců a soudních funkcionářů by měl být v 21. století samozřejmostí. Bohužel není. Zvýšit důvěru veřejnosti v justici by mohla databáze anonymizovaných soudních rozhodnutí. Už včera bylo pozdě. Zodpovědná ministryně: Marie Benešová

Sněmovní tisk 630

PDF HANDOUT


3) Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů

Vymáhání dluhů má být nástrojem spravedlnosti, ne byznysem! Současný systém exekucí vytváří podhoubí korupci. Exekutoři se musí v tržním prostředí ucházet o pohledávky věřitelů - nemohou však konkurovat jinak, než nekalými praktikami, protože exekuce a její cena je stanovena zákonem. Prosazujeme proto zavedení tzv. teritoriality, kde exekutory rovnoměrně pověřuje případy soud v rámci příslušného kraje. Zodpovědná ministryně: Marie Benešová

Sněmovní tisk 545

PDF HANDOUT


4) Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi

PROSAZENO

O veřejné peníze se stále mohou ucházet firmy s utajenými vlastníky. Tím se vytváří prostor pro korupci, daňové úniky a střet zájmů. Miliardy ročně z veřejných zakázek končí u firem sídlících v daňových rájích. Změnit to může jedině funkční veřejná evidence skutečných majitelů firem. Pokud v ní firma nemá uvedeny koncové vlastníky, nesmí se ucházet o dotace, ani soutěžit o veřejné zakázky. Jednoduché a efektivní. Zodpovědné ministryně: Marie BenešováAlena Schillerová

Sněmovní tisk 886, Sněmovní tisk 909

PDF HANDOUT (EVIDENCE)

PDF HANDOUT (DOTACE)


5) Novela informačního zákona

Občané mají právo žádat veřejnou správu o informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Některé úřady však informace nezákonně odpírají a dokážou celá léta žádostem vzdorovat. Co s tím? Je potřeba v zákoně přesně určit, kdo všechno musí občanům na žádost vyhovět (včetně státních firem). Současně je však třeba chránit úřady před zneužíváním práva na informace. Zodpovědný ministr: Jan Hamáček

Sněmovní tisk 633

PDF HANDOUT


6) Transparentní lobbing

Lobbing je užitečným nástrojem, díky němuž se politici mohou rozhodovat po zvážení všech argumentů a pohledů na daný problém. Je však nezbytné, aby veřejnost věděla, kdo a jak tvorbu zákonů ovlivňuje. Nový zákon o lobbování bude předcházet klientelismu a pomůže zvýšit důvěru v politiku. Tak kdepak se zasekl? Zodpovědná ministryně: Marie Benešová

Sněmovní tisk 565

PDF HANDOUT


7) Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

Úřad má dohlížet na férovost politické soutěže. Zatím je však spíše učitelem, který umí ověřit, jestli mu žák donesl úkol, ale neumí posoudit, jestli úkol nebyl opsán, nebo jestli skutečně splnil žák zadání. Fungování úřadu musí být v budoucnu efektivnější a tomu je třeba uzpůsobit i jeho strukturu. Zodpovědný ministr: Jan Hamáček

Sněmovní tisk 565

PDF HADNOUT


8) Novela zákona o státním zastupitelství

Státní zástupci mají klíčovou roli ve vyšetřování korupčních kauz. Sami jsou však závislí na libovůli vlády, která může kdykoliv odvolat Nejvyššího státního zástupce a jmenovat nového. Proto je třeba posílit nezávislost a nestrannost státního zastupitelství, aby na něj politici nemohli vytvářet tlak. Jak na to? Zákon může stanovit pevná funkční období pro nové vedoucí státní zástupce a adekvátní přechodná období zajišťující postupnou obměnu těch stávajících. Zodpovědná ministryně: Marie Benešová

Sněmovní tisk 524, Sněmovní tisk 569, Sněmovní tisk 476, návrh na vládě

PDF HANDOUT


9) Zákon o ochraně oznamovatelů korupce

Zajištění efektivní ochrany oznamovatelům. Zřízení nezávislého orgánu, na který se budou oznamovatelé obracet. Zodpovědná ministryně: Marie Benešová

Návrh na vládě

PDF HANDOUT


10) Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Antimonopolní úřad dlouhodobě selhává v dohledu nad veřejnými zakázkami. Ve spolupráci s Transparency International jsme proto připravili konkrétní návrh reformy ÚOHS. Ovlivňovat rozhodování o veřejných zakázkách za stovky milionů korun by už neměl jediný muž – předseda úřadu. V budoucnu by vznikl nezávislý kolektivní orgán, který by v jediné instanci rozhodl o přezkumu zakázky. Úřad by měl také více energie věnovat metodické podpoře zadavatelů. Zodpovědný politik: Andrej Babiš

Sněmovní tisk 1109

Návrh reformy ÚOHS

PROBLÉMY ÚOHS