Stáhněte si aplikaci Reflektor a posviťte si s námi na politiky.

Google PlayApp Store

Digitalizace státu

Sdílet:

Mezi programové priority vlády patří i “digitální revoluce”. Česko ale v oblasti eGovernmentu dlouhodobě zaostává za evropským průměrem a přes ambiciózní plány digitalizace státu vázne. Zasazujeme se o to, aby digitalizace probíhala bez průtahů. Chceme, aby zprůhledňovala vládnutí, posilovala efektivitu státní správy a šetřila veřejné peníze. Stát přitom musí k občanům přistupovat jako ke svým zákazníkům a přitom chránit jejich soukromí.

Lobbujeme

Aktuální vývoj

16. 6. 2020

NEZHASÍNAT! #9: Pro příští krizi potřebujeme digitální stát, ne další razítka a papíry

Pandemie koronaviru naplno ukázala, že stát potřebuje zlepšit online komunikaci s občanem. Rekonstrukce státu proto přichází s dalším balíčkem doporučení z projektu NEZHASÍNAT! Stát by měl ještě před možnou druhou vlnou epidemie koronaviru dotáhnout digitalizaci všech záležitostí, které s ním jako občané běžně řešíme. Odborníci zdůrazňují, že stát má zajistit jasné a srozumitelné informace o krizi na jednom místě. Mnoho užitečných změn přitom může stát zajistit rychle.

číst více
24. 2. 2020

Členové Rekonstrukce státu si vytyčili cíle pro spolupráci v roce 2020

Rekonstrukce státu je platformou jedenácti členských organizací, které se věnují otázkám dobrého vládnutí a posilování transparentnosti veřejné správy. Jako každý rok se zástupci členských organizací setkali na plénu, aby probrali plány aktivit Rekonstrukce státu pro rok 2020 a hlasovali o nich.

číst více
3. 2. 2020

Boj proti korupci v roce 2020? Vláda hýří nápady, ale nestíhá předložit klíčové zákony a zapomíná na transparentnost dotací

Rok 2020 je klíčovým rokem pro přijetí nových protikorupčních opatření. Vláda má právě letos příležitost předložit legislativní návrhy, aby stihly projít legislativním procesem do konce volebního období. Rekonstrukce státu proto přichází se souhrnem toho, s čím vláda ve svých plánech počítá a jaká důležitá protikorupční opatření v nich naopak chybí. Vycházíme přitom z Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 a také Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020.

číst více
12. 11. 2019

Stát bude s občany komunikovat přes internet. Poslanci schválili právo na digitální služby

Sněmovna v pátek schválila klíčový zákon, který občanům zajistí možnost komunikovat s úřady digitálně. Zákon o právu na digitální službu zaručí možnost řešit úřední věci přes internet bez nutnosti obíhat jednotlivé úřady osobně. Stát má na digitalizaci svých služeb 5 let.

číst více
31. 10. 2019

Sešli jsme se s premiérem k aktuálním protikorupčním tématům z naší agendy

Zástupci Rekonstrukce státu se sešli s premiérem Andrejem Babišem, aby prezentovali aktuální agendu Rekonstrukce státu v oblasti boje s korupcí, transparentnosti a principů demokratického a právního státu. Prezentovali jsme konkrétní návrhy opatření, která vláda může rychle realizovat. Tuto agendu budeme v následujících měsících prezentovat také dalším předsedům parlamentních politických stran.

číst více
archiv aktualit

Na čem pracujeme?

  • Hlídáme přípravu a implementace zákona o právu na digitální služby
  • Monitorujeme naplňování koncepce Digitální Česko
  • Zasazujeme se o řešení problému vendor lock-in (uzamčení zákazníka) v IT zakázkách
  • Prosazujeme zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu
  • Předkládáme vládě konkrétní návrhy pro rychlou digitalizaci státu