Stáhněte si aplikaci Reflektor a posviťte si s námi na politiky.

Google PlayApp Store

Politika bez tajných sponzorů

Sdílet:

Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. I někteří vrcholní politici přiznávají, že strany jsou často financovány z „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí. Skutečný původ peněz bylo ještě donedávna téměř nemožné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran. Schválením dvou zákonů (novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákona, kterým se mění některé volební zákony) se zásadně omezily možnosti černého financování jejich činnosti a volebních kampaní.

Prosazeno

Aktuální vývoj

31. 7. 2020

Registrace třetích osob jako pojistka proti anonymním politickým kampaním

Nejvyšší správní soud navrhnul zrušit povinnou registraci třetích osob, které se podílejí na předvolebních kampaních stran. Povinná registrace třetích osob byla do volebních zákonů přidána jako pojistka proti anonymním kampaním a proti obcházení limitů na kampaň politickými stranami. Konečné rozhodnutí bude na Ústavním soudu.

číst více
24. 2. 2020

Členové Rekonstrukce státu si vytyčili cíle pro spolupráci v roce 2020

Rekonstrukce státu je platformou jedenácti členských organizací, které se věnují otázkám dobrého vládnutí a posilování transparentnosti veřejné správy. Jako každý rok se zástupci členských organizací setkali na plénu, aby probrali plány aktivit Rekonstrukce státu pro rok 2020 a hlasovali o nich.

číst více
24. 8. 2016

Senát schválil nezávislou kontrolu financování politických stran, zpřesněné volební zákony posílá do sněmovny

Praha, 24.8.2016 - Senátoři dnes schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách. Ta přináší několik významných novinek pro fungování a hospodaření politických stran v ČR. Strany budou muset od začátku příštího roku povinně vést transparentní účty, jejich hospodaření bude kontrolovat nově zřízený nezávislý úřad, zákon zavádí i limity pro výše daru, které může strana přijmout od jednoho dárce. Novelu volebních zákonů, které upravují předvolební kampaně, senátoři doplnili o upřesňující pozměňující návrh a s ním jej posílají do sněmovny, kde o nich budou hlasovat poslanci.

číst více
28. 6. 2016

Výzkum MEDIAN: Důvěra pro politické strany závisí hlavně na průhledném financování

Praha, 28.6.2016 - Transparentnost financování patří k hlavním faktorům, které ovlivňují důvěru voličů v politické strany. Ukazují to výsledky aktuálního výzkumu agentury MEDIAN. Výzkum si zadala pro studii o připravované reformě nezisková organizace Frank Bold. Mezi dotázanými výrazně převažovali ti, kteří preferují, aby financování stran kontroloval nezávislý úřad (72 procent) namísto Kontrolního výboru sněmovny, jak je tomu dnes (17 procent).

číst více
20. 5. 2015

Jak nepřijmout kontrolu financování politiky

Financování politických stran je pro politiky podobně populární téma jako návštěva tchyně. Léta se o něm mluví, ale řešení se odkládá, co to jde. Současná vláda bude konečně v příštích týdnech jednat o novelách zákonů, které mohou současný tristní stav zlepšit. Obsahují ale miny, které nadějné změny snadno potopí.

číst více
20. 4. 2015

Návrhy k financování stran jsou nadějné

Nezávislá kontrola, podrobné vykazování účetnictví, transparentní účty, značení inzerce v kampaních, rotace auditorů. Tyto a další změny navrhuje Ministerstvo vnitra v rámci novel zákonů k financování stran a volebním zákonům.

číst více
archiv aktualit

Co jsme prosadili?

  • Transparentní účty na veškeré účetnictví
  • Veškeré finanční transakce nad 5.000 Kč pouze bezhotovostně
  • Samostatný transparentní účet pro veškeré příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň
  • Vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny
  • Výroční a finanční zprávy v elektronické podobě k dispozici online
  • Povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele
  • Rotace auditorů (maximálně 5 let po sobě)
  • Nezávislý kontrolní mechanismus, který prověřuje hospodaření stran a kampaní (a to i na základě informací z médií či podnětů občanů) - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí