Komentář Rekonstrukce státu k volbě členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Komentář Rekonstrukce státu k volbě členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Sdílet: 08. 12. 2016

V pátek 9. prosinec 2016 budou poslanci hlasovat o nominantech na předsedu a členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stan a politických hnutí (dále jen “Úřad”) navržených Poslaneckou sněmovnou.

První složení tohoto úřadu bude mít klíčovou roli pro to, aby vznikl úřad s co nejvyšší a dlouhodobou důvěryhodností, který nastaví kvalitní dohled nad financováním stran a kampaní v Česku. Červnový výzkum agentury MEDIAN ukázal, že občané vidí v nezávislé kontrole  naději na očištění politického života a zlepšení politické kultury volebních kampaní. Nekvalitní obsazení Úřadu může vést k dalšímu prohlubování nedůvěry v politiku a nárůst celkové skepse ve společnosti. Nestranně fungující Úřad je  žádoucí i z pohledu samotných stran.

Předkládáme proto náš pohled na základní parametry, které je třeba naplnit pro nezávislé a odborné fungování úřadu. Ten by měl nejen provádět proaktivní a důkladnou kontrolní činnost a ukládat sankce, ale také strany a hnutí metodicky vést, otevřeně komunikovat a podílet se na kultivaci politického života a důvěře v něj.

O senátním kandidátovi na předsedu Úřadu a o dvou dalších členech Úřadu budou hlasovat senátoři ve středu 14.12. (jednoho člena vyberou z kandidátů navržených senátory, druhého z kandidátů navržených prezidentem NKÚ). Senátoři by měli také schválit dva navržené členy Úřadu z Poslanecké sněmovny.

4 otázky pro kandidáty do Úřadu pro dohled nad financováním politických stran - a jejich odpovědi

Oslovili jsme všechny dosud nominované se 4 otázkami o jejich představě o fungování a zaměření Úřadu. Jejich nezkrácené odpovědi naleznete zde.

Pohled Rekonstrukce státu na kritéria pro jednotlivé funkce a jak jim odpovídají kandidáti, o nichž budou hlasovat poslanci

Předseda Úřadu

Ze zákona stojí v čele Úřadu, řídí jeho činnost, schvaluje organizační strukturu, plán činnosti, závěrečnou zprávu. Má to být osoba “jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat”, nebo která mj. nebyla v posledních 3 letech členem strany nebo hnutí.

Vzhledem k charakteru činnosti Úřadu, náročnosti postavení a budoucím tlakům přidáváme k tomuto výčtu vlastnosti: morální autorita, nestrannost, neovlivnitelnost, odvaha.

Profesní kompetence: schopnost řízení, postavení týmu, prezentace výsledků a procesních záležitostí vč. odvolávání stran ve správním řízení, znalost problematiky.

Předseda musí umět především úřad postavit a řídit s jasnou vizí proaktivního a nezávislého úřadu, nemusí být nezbytně odborník na problematiku financování stran, ale pak musí být odborníci na financování stran, vedení kampaní, audit a účetnictví mezi čtyřmi členy Úřadu.

Mgr. Vojtěch Weis, navržen ČSSD

Navržen je pouze jeden kandidát (jeden má být zvolen, předsedu definitivně vybírá prezident republiky ze dvou kandidátů, druhého navrhuje senát).

Vojtěch Weis je dlouhodobě spojen s ČSSD, je možné, že je stále jejím členem. V roce 2006 a 2010 neúspěšně kandidoval coby člen ČSSD do PSP. Byl tajemníkem zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR (2010-2014), později také působil jako náměstek Státního pozemkového úřadu (nominován ČSSD). Nyní je ředitelem Odboru právních činností SŽDC.

Z výše uvedených parametrů tak zřejmě není naplněno kritérium nestrannosti a z dostupných informací není ani průkazné naplnění kritéria odbornosti a znalosti problematiky. V anketě RS dosud odpovědi nezaslal.

Členové Úřadu

Ze zákona má být členem (celkem jsou členové čtyři) osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a mj. také nebyla v posledních 2 letech předcházejících jmenování do funkce členem strany nebo hnutí.

Nad literu zákona je pro nestranný výkon funkce potřeba mít tyto vlastnosti a kompetence: morální bezúhonnost (tzn. trestní nestačí, nesmí mít žádný osobní škraloup), nestrannost, schopnost provádět audit (a rozumět účetnictví), znalost problematiky financování stran a vedení kampaní.

Poslední dva body nemusí splňovat každý kandidát, je klíčové, aby tým členů byl namixován tak, aby byli zastoupeni jak odborníci na financování stran a volebních kampaní, tak zkušení auditoři.Vyhodnocujeme pouze fakty podložitelná kritéria.

Nominovány jsou tyto osoby (dvě z nich musí být zvoleny):

Ing. Lenka Maštálková, nominována KSČM

Daňová poradkyně, správkyně konkurzní podstaty a bilanční účetní z Plzně. Provozuje penzion. Členství v politické straně není známo ani vyvráceno.

Z dostupných zdrojů je zřejmá znalost účetnictví, naopak není průkazné naplnění kritéria znalosti problematiky.

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D, nominován ČSSD

Odborný asistent na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V anketě RS odpovídal věcně, s jasnou představou o činnosti a vhodném nastavení, ačkoli dosti obecnou.

Z dostupných zdrojů máme za naplněné kritérium nestrannosti i orientace v problematice.

Ing. František Sivera, nominován ODS

Dlouholetý politik ODS, 2002–2006 starostou Boskovic, 2006-2013 byl poslanec. Čelí kritice v několika sporných situacích (snaha vyjmout veřejnost ze stavebního řízení s výjimkou počáteční fáze, spolunavržení schváleného zákona odpouštějícího továrnám poplatky za znečišťování vzduchu, využívání městských prostor pro salon, o pronájmu rozhodovala manželka). 

Z dostupných zdrojů je zjevné nenaplnění kritéria nestrannosti, přičemž ohledně kritéria morální bezúhonnosti je naplnění kritérií sporné.

JUDr. Zdeněk Varhaník, nominován ANO 2011.

Pracuje na NKÚ. V roce 2014 coby bezpartijní neúspěšně kandidoval za ANO v Pardubicích do zastupitelstva.

Díky působení na NKÚ splňuje kritérium znalosti auditu a orientace v tématu, kterou prokázal v anketě RS.

Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc., nominována KSČM

Dříve působila na Vysoké škole báňské - Katedře bezpečnostních služeb, aktuálně tam nemá žádný úvazek. Kandidovala do krajského zastupitelstva v Olomouckém kraji za nezávislé na 9. místě. V anketě RS odpovídala s představou o činnosti Úřadu. Podle všeho není členkou politické strany.

Podle dostupných zdrojů naplňuje kritérium orientace v tématu.

V Praze dne 8. 12. 2016

Přílohy:
Komentář Rekonstrukce státu k volbě členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Sdílet:

Budu na příjmu

Chci být v obraze a dostávat informace o tom, co podstatného se v politice děje a jak politici plní své sliby.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách. Více o zpracování osobních údajů.

Pomůžu jako dárce

Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

Částka *