Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů

Doporučujeme

Zachrání poslanci přístup občanů k informacím o veřejné správě?

10. 2. 2019

Jedna z členských organizací platformy Rekonstrukce státu a její hlavní koordinátor, organizace Frank Bold, získala podporu z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace, priority Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti. Poskytovatelem grantu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

Podpořený projekt umožní Franku Boldovi zejména pokračovat v koordinaci klíčových aktivit Rekonstrukce státu, ale například i poskytovat právní a jinou podporu aktivním občanům a občanským sdružením, které se za vyšší transparentnost zasazují na lokální úrovni.

Projekt „Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů” je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz

Přidejte se k dalším 42898 občanům,
kteří dostávají informace o tom, kdo z politiků se zasazuje
o odpovědný a transparentní stát - a kdo ne.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách.
Více o zpracování osobních údajů.