Férové veřejné zakázky

Trh s veřejnými zakázkami v České republice je velmi netransparentní. V Informačním systému veřejných zakázek chybí zakázky v hodnotě přibližně okolo 40 % celkového trhu. Např. v roce 2016 bylo celkem utraceno 486 mld. Kč s tím, že v ISVZ byly evidovány zakázky jen za 323 mld. Kč. Hlavní příčinou netransparentnosti jsou vysoké limity pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Do limitu 2 mil. Kč bez DPH pro nákup dodávek a služeb a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební zakázky záleží na libovůli zadavatelů, zda a jak budou vybírat dodavatele zakázek, zda přímým zadáním nebo v soutěži. Při zadávání zakázek s cenou do tohoto limitu neexistuje zákonná povinnost dodržovat žádné zadávací procedury, tedy ani zajistit transparentnost.

Velmi benevolentní zákonná regulace činí z VZMR snadný způsob pro obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek, případně páchání trestné činnosti a následné narušování konkurence na trhu. Dochází především k tomu, že vysoké limity jsou zneužívány pro snadné dělení zakázek do několika menších, podlimitních, a také k přidělování zakázek bez soutěže. Důsledkem jsou tak netransparentní i nehospodárné výdaje veřejné správy.

Jaká opatření je třeba přijmout?

  • Problém navrhujeme řešit novelizací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentnost výběru dodavatele u VZMR od limitu 1 mil. Kč (tj. publikace základních relevantních informací o zahájení, průběhu a ukončení zadávacího řízení na profilu zadavatele, strojová čitelnost profilu zadavatele).
  • Zároveň navrhujeme zavést sankci, která umožní porušení této povinnosti pokutovat ze strany ÚOHS.

Projděte si další témata lobbingu

Přidejte se k dalším 42898 občanům,
kteří dostávají informace o tom, kdo z politiků se zasazuje
o odpovědný a transparentní stát - a kdo ne.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách.
Více o zpracování osobních údajů.