Média

Sdílet:

Nezávislost veřejnoprávních médií je zásadní pro fungující demokracii. Sledujeme, jestli je politici nedostávají pod nežádoucí tlak a zároveň ctí svobodu slova i u soukromých médií.

Rizikové

Aktuální vývoj

12. 3. 2020

Sněmovna zvolila nové mediální radní. Splnila požadavky zákona?

Poslanci včera zvolili tři nové členy Rady České televize a jednoho člena Rady Českého rozhlasu. Rekonstrukce státu sledovala, jak při tom dodržují zákon. Pochybnosti vzbudil mail poslance Stanislava Berkovce (ANO), který nabádal kolegy, aby vybírali mezi uchazeči podle toho, kdo bude ve funkci loajální vůči vládnímu hnutí ANO. Takový postup je v přímém rozporu se zákonem.

číst více
27. 1. 2020

Volba členů mediálních rad podle zákona

Sněmovna bude volit v březnu 6 nových členů Rady České televize a 2 nové členy Rady Českého rozhlasu. Už příští týden ale 122 nominovaných čeká předvýběr, ze kterého dále postoupí jen 24 osobností. V Rekonstrukci státu sledujeme, zda Rady budou voleny tak, jak to ukládá zákon, aby co nejlépe plnily svou funkci.

číst více
20. 1. 2020

Porušování Ústavy, snahy ovlivňovat práci BIS, justice pod tlakem. Demokracie v roce 2019 očima expertů

Nerespektování Ústavy a zásahy do práce BIS ze strany prezidenta, snahy držet v nejistotě Českou televizi prostřednictvím výročních zpráv nebo náhlá výměna ministra spravedlnosti. To jsou jen některé z událostí první poloviny roku 2019, které experti projektu Mantinely demokracie považují za klíčové pro fungování demokracie v Česku.

číst více
8. 1. 2020

Mantinely demokracie: Hrozby a výzvy pro českou demokracii v roce 2019

Rekonstrukce státu výrazně rozšiřuje expertní základnu projektu Mantinely demokracie, který iniciovala v roce 2018. Odborníci sdružení v jednotlivých pracovních skupinách Fóra expertů monitorují v rámci hlídání demokratických principů klíčové události, hrozby a trendy v 9 oblastech, včetně bezpečnosti, ústavního systému, samospráv či médií. Přinášíme klíčové závěry ze zpráv pracovních skupin za první pololetí minulého roku.

číst více
25. 10. 2019

Poslanci schválili výroční zprávy České televize za roky 2016 a 2017

Sněmovna schválila výroční zprávy České televize o činnosti a hospodaření za roky 2016 a 2017. Předcházely tomu opakované odklady hlasování a spekulace, že projednávání zpráv může být poslanci zneužito k zpolitizování České televize. K ukončení tlaku na ČT vyzývala i Rekonstrukce státu. Dvojí neschválení výročních zpráv by totiž Sněmovně umožnilo odvolat Radu ČT. Další dvě zprávy za rok 2018 by měli zákonodárci projednat v listopadu.

číst více
18. 10. 2019

Česká televize zůstává pod politickým tlakem. Poslanci znovu odložili schvalování výročních zpráv

Sněmovna včera opět neprojednala výroční zprávy České televize. Na schválení tak čeká všech 6 zpráv o hospodaření a činnosti ČT z let 2016, 2017 a 2018. Podle Volebního výboru přitom zprávy z let 2016 a 2017 neobsahují žádná vážná pochybení, která by jejich zamítnutí odůvodnila. Dvěma zprávami z minulého roku se volební výbor ještě nestihl zabývat. Vedení České televize a Rada ČT nadále zůstávají vystaveny nejistotě, zda nedojde k zamítnutí dvou po sobě jdoucích zpráv, což by vedlo k odvolání všech členů Rady ČT.

číst více
archiv aktualit

Co prosazujeme

  • Odpovědný přístup k projednávání výročních zpráv veřejnoprávních médií a
    obsazování mediálních rad
  • Otevření debaty nad opatřeními k posílení nezávislosti veřejnoprávních médií
    a mediálních rad
  • Otevření debaty o možnostech reformy mediálních zákonů jejichž cílem bude zajištění nezávislosti zpravodajských redakcí na soukromých vlastnících mediálních domů

Mediální rady

Podrobné informace o mediálních radách (Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, Rada České tiskové kanceláře) najdete na webových stránkách www.medialnirady.cz