Stáhněte si aplikaci Reflektor a posviťte si s námi na politiky.

Google PlayApp Store

Kroky vlády v nouzovém stavu

Sdílet:

V době nouzového stavu vyhlášeného kvůli pandemii koronaviru COVID-19 věnuje Rekonstrukce státu zvláštní pozornost důslednému monitoringu a vyhodnocování kroků vlády. Chceme tak přispět ke zkvalitnění rozhodovacích procesů a zamezit nejasnostem při přijímání vládních opatření. Spustili jsme proto projekt NEZHASÍNAT!, v rámci kterého experti nabízí politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Ke spolupráci a formulaci doporučení jsme oslovili nezávislé členy Fóra expertů a další odborníky.

Rizikové

Aktuální vývoj

28. 5. 2020

NEZHASÍNAT! Když si vláda neví rady, zvládneme to sami

Vláda selhává v řešení důsledků pandemie v řadě legislativních otázek, ačkoliv obdržela z mnoha stran konkrétní rady, jak postupovat. Ve hře jsou přitom nejen obrovské peníze z veřejných zdrojů, ale také záchrana naší ekonomiky i transparentního fungování státu do budoucna. Vyzýváme proto organizace zastupující poškozené subjekty, neziskový sektor, opoziční politiky, experty i aktivní občany, abychom společně ve Sněmovně prosadili jasná pravidla pro řešení důsledků pandemie.

číst více
20. 5. 2020

Ministryně spravedlnosti přislíbila uspíšit projednání zákona o ochraně oznamovatelů korupce

Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů korupce by měl již brzy zamířit do mezirezortního připomínkového řízení. V reakci na doporučení Rekonstrukce státu přislíbila urychlit implementaci evropského nařízení ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Nový zákon by měl zajistit ochranu a podporu zaměstnanců veřejné správy, kteří se setkají s nekalým jednáním na pracovišti a jsou ochotni ho oznámit. Protikorupční opatření může významně posílit ochranu veřejných zájmů a předcházet nehospodárnému jednání.

číst více
20. 5. 2020

NEZHASÍNAT! #8: Férové a transparentní rozdělování finanční pomoci v koronakrizi

Vláda se chystá na podporu ekonomiky zmrazené pandemií koronaviru dát přes bilion korun. Všechno to jsou přitom peníze z kapes daňových poplatníků. Rekonstrukce státu proto přichází s novým doporučením projektu NEZHASÍNAT! Vláda by měla přistoupit k rozdělování peněz co nejvíce transparentně a efektivně a poučit z nedostatků dosud realizovaných podpůrných programů. Restart ekonomiky musí probíhat bez „zhasnutí” a otevírání příležitostí pro klientelismus.

číst více
20. 5. 2020

Protipandemická opatření po skončení nouzového stavu. Na hraně zákona?

Ukončení nouzového stavu znamená také ukončení platnosti některých protipandemických opatření. Opatření, která se přímo opírají o nouzový stav, totiž nemají po jeho skončení oporu v zákoně a od 18. května neplatí. Místo vlády je může nařizovat již jen Ministerstvo zdravotnictví a to pouze v mezích zákona o ochraně veřejného zdraví. U některých nadále platných opatření však existují pochybnosti, zda mají v zákoně dostatečný právní základ. Rekonstrukce státu již před měsícem doporučovala vládě, aby pro takovou situaci zajistila s dostatečným předstihem jasný právní rámec.

číst více
18. 5. 2020

Vysvědčení vládě za kroky v nouzovém stavu: Na hraně propadnutí z právních i protikorupčních předmětů

Dneškem končí nouzový stav, který trval více než dva měsíce. Rekonstrukce státu po celou dobu pečlivě sledovala kroky vlády a hodnotila, jestli byly v mezích zákonů a nevedly k netransparentnímu rozdělování veřejných prostředků. V projektu NEZHASÍNAT! jsme navíc vládě zaslali řadu doporučení, jak řešit pandemii koronaviru v mezích zákona a transparentně. Nyní přinášíme vysvědčení vlády z pětice hlavních předmětů v oblasti respektu k právnímu státu a transparentní správě veřejných peněz.

číst více
15. 5. 2020

Dopady projektu NEZHASÍNAT!: Napravení ústavních přešlapů i odvrácení rizikových zákonů

Rekonstrukce státu již druhým měsícem dohlíží na kroky vlády v době pandemie a zasílá politikům balíčky doporučení, jak se s krizí popasovat transparentně, v mezích zákonů a bez nežádoucích dopadů na veřejný rozpočet. Podívejte se na nejdůležitější změny, které se nám v rámci projektu NEZHASÍNAT! dosud podařilo prosadit.

číst více
archiv aktualit

NEZHASÍNAT!
Výdaje vlády v době pandemie

Sledujeme, kolik vláda vyplácí peněz a za jakých podmínek.

Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit transparentně, bez „zhasnutí“.

Posviťte si s námi na výdaje vlády