Odpolitizovaná státní správa

Sdílet:

Vláda respektuje, že úředníci jsou nestranní odborníci, ne prodloužené ruce politických stran. Každý ministr si představuje, že na důležité posty dosadí svoje lidi. Ale státní správa nesmí být ve vleku politických tlaků a neustálých personálních čistek.

Rizikové

Příslušné mantinely

Mantinel 7

Vláda zajišťuje, aby veřejní funkcionáři uvedení v § 2 zákona o střetu zájmů, jejichž jmenování je v pravomoci vlády či jí podřízených orgánů, prošli řádným výběrovým procesem a splňovali odborné předpoklady pro výkon funkce.

Mantinel 8

Vláda neobchází služební zákon neopodstatněnou systemizací služebních a pracovních míst.