Veřejnoprávní média bez politických tlaků

Sdílet:

Veřejnoprávní média mají sloužit občanům, ne být hlásnou troubou vlády. Všichni platíme koncesionářské poplatky, aby nám to, co můžou vysílat, neurčoval stát. Právě proto je potřeba, aby se Česká televize a Český rozhlas nedostaly do područí vlády nebo parlamentu.

Rizikové

Aktuální vývoj

Příslušné mantinely

Mantinel 17

Vláda zachovává veřejnoprávní média a neprosazuje změnu jejich právního postavení, směřující k jejich větší podřízenosti výkonné moci.

Mantinel 18

Vláda nečiní žádné kroky narušující nezávislost obsahu veřejnoprávních médií.

Mantinel 19

Projednávání výročních zpráv mediálních rad není využíváno k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií.