Základní lidská práva

Sdílet:

Práva lidská, jak je garantuje Listina, jsou naprostým základem našeho státu. Že jsou si lidé rovni bez ohledu na rasu, pohlaví, původ nebo přesvědčení, nesmí být zpochybněno. Hlídáme i to, že občané ČR mají nárok na vzdělávání nebo ochranu zdraví, pomoc v nouzi a znevýhodněným.

Monitorujeme