Nezávislé vyšetřování korupce

Vyšetřování významných korupčních kauz v minulosti často končilo u ledu na základě zásahů vysoce postavených státních zástupců, na jejichž jmenování a odvolávání mají u nás politici přímý vliv. Bez posílení nezávislosti a nestrannosti státních zastupitelství nelze dosáhnout výraznějšího úspěchu při vyšetřování té nejzávažnější finanční kriminality a politické korupce. Tu lze zajistit řadou pravidel a omezení pro jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce.

Bodem dlouho připravované reformy, na kterém existuje široká odborná shoda, je změna principů pro jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce tak, aby byla zajištěna nezávislost nejvyššího státního zástupce na aktuální politické reprezentaci. V současnosti totiž nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti a délka jeho mandátu není časově omezena. Vláda jej může odvolat v podstatě kdykoliv.

Jaká opatření je třeba přijmout?

  • spolurozhodování dvou ústavních orgánů při jmenování nejvyššího státního zástupce (princip dvojí kontroly)
  • jmenování na pevně stanovené funkční období bez možnosti opakování funkce
  • odvolání v průběhu funkčního období může být jen na základě kárného řízení, a z důvodů stanovených zákonem

Projděte si další témata lobbingu

Přidejte se k dalším 42898 občanům,
kteří dostávají informace o tom, kdo z politiků se zasazuje
o odpovědný a transparentní stát - a kdo ne.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách.
Více o zpracování osobních údajů.