Digitalizace veřejné správy

Sdílet:

Až budou služby státu snadno dostupné po internetu, až budou data ze státních úřadů otevřená, bude zároveň velmi důležité, aby bylo chráněno soukromí občanů. Na tom všem budeme jako právníci pracovat.

Lobbujeme

Aktuální vývoj

Na čem momentálně pracujeme?

  • Hlídáme přípravu Zákona o právu na digitální služby.
  • Monitorujeme naplňování koncepce Digitální Česko.
  • Zasazujeme se o řešení problému vendor lock-in (uzamčení zákazníka) v IT zakázkách
  • Prosazujeme zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu