Transparentní lobbing

Sdílet:

Zvýhodňuje návrh zákona skupinku podnikatelů z určitého odvětví? Podnikají v tomto odvětví „čistě náhodou“ i mnozí kamarádi politika, který pro něj zvedl ruku? Podobu zákonů se snaží ovlivnit různí lobbisté. Lobbing je legitimním nástrojem občanské společnosti, profesních sdružení a dalších skupin. K prosazování protikorupčních opatření ve veřejném zájmu ho využívá i Rekonstrukce státu. Pokud však není lobbing transparentní, může se snadno pojit s klientelismem a dalšími negativními jevy. Proto ho chceme zprůhlednit.

Lobbujeme

Co prosazujeme?

  • Zavedení povinného rejstříku lobbistů
  • Vymezení veřejných funkcionářů, kterých se lobbing týká (poslanci, senátoři, členové vlády, vedoucí ústředních správních úřadů)
  • Zavedení tzv. legislativní stopy, tedy záznamu, které osoby ovlivnily přípravu konkrétní legislativy