Stáhněte si aplikaci Reflektor a posviťte si s námi na politiky.

Google PlayApp Store

Žádné dotace anonymům

Sdílet:

Firmy, které nezveřejňují své reálné majitele, mají být vyloučeny ze soutěže o veřejné zakázky a dotace. O veřejné peníze se mohou v Česku stále ucházet firmy s nejasnou vlastnickou strukturou. Podle studie DatLab skončí ročně asi 18 miliard korun z českých veřejných zakázek u firem sídlících v daňových rájích. Úřady tak samy nemohou vědět, kdo je konečným příjemcem peněz. A nemohou tak zabránit ani případným střetům zájmů.

Lobbujeme

Aktuální vývoj

16. 3. 2020

Vláda stáhla z programu jednání zákon o evidenci skutečných majitelů. Vypustí z návrhu podezřelou výjimku?

Vláda stáhla z programu jednání vlády zákon o evidenci skutečných vlastníků a související změnový zákon. Rekonstrukce státu o víkendu upozornila na to, že vláda tyto návrhy dodatečně přidala na program svého jednání. Jde o klíčové protikorupční zákony, které reagují na směrnici EU proti praní špinavých peněz. Návrhy se však na vládu dostaly ve velmi nevyhovující podobě. Požádali jsme proto vládu o stažení obou návrhů zákona a jejich dopracování. V příštích dnech chceme vést odbornou diskuzi o sporných bodech návrhů včetně výjimky, která může zvýhodnit korporace ve svěřenských fondech.

číst více
13. 3. 2020

Evropská směrnice proti praní špinavých peněz v českém provedení? Návrh stále obsahuje podezřelou výjimku

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, jejíž členy jsou i zástupci Rekonstrukce státu, hlasovala o návrhu stanoviska k implementačním zákonům o evidenci skutečných majitelů firem, které reagují na směrnici EU proti praní špinavých peněz. Současné návrhy však nadále obsahují výjimku pro korporace vložené do svěřenských fondů a chybí v nich podmínka řádné evidence pro získání dotací. Rekonstrukce státu upozornila členy protikorupční Rady na nedostatky a návrhy zákonů doporučila k dopracování.

číst více
29. 2. 2020

Schůzka s premiérem: Probrali jsme plány na reformu dohledu nad veřejnými zakázkami a další aktuální témata

Zástupci Rekonstrukce státu se 28. února 2020 setkali s premiérem Andrejem Babišem, ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Společně jsme jednali o posunech v prosazování protikorupčních opatření na vládní úrovni. Navázali jsme tak na schůzku s premiérem z podzimu minulého roku. Hlavními tématy setkání bylo zlepšení dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zveřejňování soudních rozsudků a transparentnost firem, které žádají stát o dotace.

číst více
24. 2. 2020

Členové Rekonstrukce státu si vytyčili cíle pro spolupráci v roce 2020

Rekonstrukce státu je platformou jedenácti členských organizací, které se věnují otázkám dobrého vládnutí a posilování transparentnosti veřejné správy. Jako každý rok se zástupci členských organizací setkali na plénu, aby probrali plány aktivit Rekonstrukce státu pro rok 2020 a hlasovali o nich.

číst více
13. 1. 2020

Budou firmy pobírající veřejné peníze skutečně transparentní? Návrh zákona obsahuje podezřelou výjimku a další otazníky

Protikorupční organizace Transparency International upozornila na podezřelou výjimku v návrhu zákona o evidenci skutečných vlastníků firem. Obchodní korporace vložené do svěřenských fondů by kvůli výjimce nemusely uvádět své skutečné majitele. Výjimka se přitom do zákona dostala na poslední chvíli a vztahuje se na relativně úzký okruh firem. Podle expertů jde ustanovení proti smyslu zákona, který má zabránit praní špinavých peněz, a reaguje na příslušnou směrnici EU. Rekonstrukce státu přitom nalezla v návrhu zákona další významné nedostatky.

číst více
archiv aktualit

Od začátku roku 2018 musí firmy uvést své vlastníky do evidence skutečných majitelů, ovšem nesplnění této povinnosti nepodléhá žádné sankci a evidence není veřejná. To by se mělo změnit i díky nové evropské směrnici proti praní špinavých peněz, kterou má Česko implementovat do konce ledna 2020.

Co prosazujeme?

  • Zajištění veřejné evidence skutečných vlastníků obchodních společností
  • Stanovení podmínky pro čerpání dotací: řádně splněné povinnosti evidence údajů o skutečných majitelích a povinnosti zveřejňovat informace ve Sbírce listin
  • Stanovení podmínky pro uchazeče o veřejné zakázky: řádně splněné povinnosti evidence údajů o skutečných majitelích a povinnosti zveřejňovat informace ve Sbírce listin
  • Rozhodnutí o přidělení dotace či návratné finanční pomoci budou zveřejněna v registru smluv