Žádné dotace anonymům

Sdílet:

Firmy, které nezveřejňují své reálné majitele, mají být vyloučeny ze soutěže o veřejné zakázky a dotace. O veřejné peníze se mohou v Česku stále ucházet firmy s nejasnou vlastnickou strukturou. Podle studie DatLab skončí ročně asi 18 miliard korun z českých veřejných zakázek u firem sídlících v daňových rájích. Úřady tak samy nemohou vědět, kdo je konečným příjemcem peněz. A nemohou tak zabránit ani případným střetům zájmů.

Připravujeme

Aktuální vývoj

Od začátku roku 2018 musí firmy uvést své vlastníky do evidence skutečných majitelů, ovšem nesplnění této povinnosti nepodléhá žádné sankci a evidence není veřejná. To by se mělo změnit i díky nové evropské směrnici proti praní špinavých peněz, kterou má Česko implementovat do konce ledna 2020.

Co prosazujeme?

  • Zajištění veřejné evidence skutečných vlastníků obchodních společností.
  • Stanovení podmínky pro čerpání dotací: řádně splněné povinnosti evidence údajů o skutečných majitelích a povinnosti zveřejňovat informace ve Sbírce listin.
  • Stanovení podmínky pro uchazeče o veřejné zakázky: řádně splněné povinnosti evidence údajů o skutečných majitelích a povinnosti zveřejňovat informace ve Sbírce listin.
  • Rozhodnutí o přidělení dotace či návratné finanční pomoci budou zveřejněna v registru smluv.