Smlouvy státu na internetu

Registr smluv se stal efektivním nástrojem kontroly nakládání s veřejnými prostředky v celém spektru institucí veřejné správy a veřejně vlastněných obchodních společností. Registr smluv slouží také jako zdroj informací pro posuzování efektivity hospodaření s veřejnými prostředky a má potenciál zvýšit zájem, množství a kvalitu nabídek soukromých podnikatelů směrem k veřejným subjektům. Aby byla tato role zachována a posílena, je třeba odstranit neopodstatněné výjimky ze zákona o registru smluv (ZRS).

Jaká opatření je třeba přijmout?

Zrušení výjimky pro společnosti, které obchodují s cennými papíry - ČEZ, ČD, ČEPS

  • Bude zrušeno ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) ZRS, obsahující neopodstatněnou výjimku z povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru smluv pro akciové společnosti, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, při zachování výjimky v § 3 odst. 2 písm. r) ZRS.

Projděte si další témata lobbingu

Přidejte se k dalším 42898 občanům,
kteří dostávají informace o tom, kdo z politiků se zasazuje
o odpovědný a transparentní stát - a kdo ne.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách.
Více o zpracování osobních údajů.