Žádné dotace anonymům

Neprůhlednost obchodních společností je problematikou, se kterou se dnes snaží vypořádat státy po celém světě. Anonymní či schránkové firmy nepůsobí problémy jen ve veřejném sektoru ale také při zadávání zakázek, udělování dotací nebo výběru daní. Řetězce takových právnických osob hrají významnější úlohu i v případech korupce v soukromém sektoru, při obcházení daňových povinností nebo u obchodů s dluhy.

Firmy se zahraničními či nedohledatelnými vlastníky dnes tvoří významnou skupinu právnických osob. Třebaže povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů vznikla právnickým osobám dne 1. 1. 2018, je tato evidence zatím neveřejná a z hlediska transparentnosti plní svou funkci nedostatečně. Nicméně v návaznosti na přijetí nové evropské směrnice (tzv. 5. AMLD, která nabyla účinnosti 9. 7. 2018) bude muset být v budoucnu tato evidence veřejná. Je proto potřeba, aby vláda zajistila včasnou implementaci této směrnice do českého právního řádu (nejpozději do 20. 1. 2020, tedy do data, které je vyhrazeno pro členské státy EU).

Vedle zajištění implementace evropské směrnice, je potřeba úplnost a aktuálnost údajů v evidenci skutečných majitelů vynutit přímo sankcemi, ale i nepřímo vyloučením subjektů s nesprávnými či chybějícími informacemi ze soutěže o veřejné zakázky, dotace či zaměření finančních kontrol směrem k nim.

Jaká opatření je třeba přijmout?

  • Zajištění veřejné evidence skutečných vlastníků obchodních společností.
  • Stanovení podmínky pro čerpání dotací: řádně splněné povinnosti evidence údajů o skutečných majitelích a povinnosti zveřejňovat informace ve Sbírce listin
  • Stanovení podmínky pro uchazeče o veřejné zakázky: řádně splněné povinnosti evidence údajů o skutečných majitelích a povinnosti zveřejňovat informace ve Sbírce listin
  • Rozhodnutí o přidělení dotace či návratné finanční pomoci budou zveřejněna v registru smluv

Projděte si další témata lobbingu

Přidejte se k dalším 42898 občanům,
kteří dostávají informace o tom, kdo z politiků se zasazuje
o odpovědný a transparentní stát - a kdo ne.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách.
Více o zpracování osobních údajů.