Stáhněte si aplikaci Reflektor a posviťte si s námi na politiky.

Google PlayApp Store
NEZHASÍNAT!

NEZHASÍNAT!

Posviťte si s námi na vládní pomoc, která má tlumit dopady koronavirové krize. Restart ekonomiky musí politici řešit transparentně, bez „zhasnutí”.

VLÁDA VYPLÁCÍ:

Z toho podle transparentnosti

5 % (tj. 55,2 mld. Kč) v programech s výraznými nedostatky

83 % (tj. 846 mld. Kč) dílčími nedostatky

11 % (tj. 114 mld. Kč) bez výraznějších nedostatků

Z toho podle kategorie podpory

119 mld. Kč přímá podpora

44 mld. Kč nepřímá podpora

853 mld. Kč záruky za úvěr

Analýzu vládních podpůrných programů připravila Rekonstrukce státu ve spolupráci s Hlídačem státu. Aktualizováno 25. 5. 2020. Metodika hodnocení zde.

Budu na příjmu

Chci být v obraze a dostávat informace o tom, co podstatného se v politice děje a jak politici plní své sliby.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách. Více o zpracování osobních údajů.
Pomůžu jako dárce

Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

Částka *

Dáváme politikům doporučení, jak NEZHASÍNAT!

Rekonstrukce státu nabízí politikům v projektu NEZHASÍNAT! doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů a rozjet ekonomiku transparentně a efektivně. Stát může nakupovat rychlecentrálně i bez nouzového stavu. Vláda má hledat dlouhodobý právní rámec pro řešení pandemie, vhodný by byl speciální pandemický zákon. Stát musí přijmout odpovědnost za škody způsobené krizovými opatřeními. V krizové době by měli politici urychleně posílit ochranu oznamovatelů korupce.

Přehled všech doporučení najdete ZDE.

Stáhněte si aplikaci Reflektor a zapojte se do hodnocení politiků s námi

Stáhnout Reflektor

Jak jsme vládní opatření posuzovali?

Jednotlivá vládní opatření jsme posuzovali na základě 4 kritérií pro transparentní a efektivní rozdělování veřejných peněz na finanční pomoc (viz níže). Z veřejných zdrojů jsme u každého opatření nastudovali obsah a rozsah těchto programů. Jednotlivé podpůrné programy jsme rozdělili do tří kategorií. Zelená kategorie: nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu. Oranžová kategorie: zaznamenali jsme méně závažné nedostatky. Červená kategorie: zaznamenali jsme významné nedostatky.

 • 1. Jasné a včasné informace o programu

  Oznámení o záměru vypsat dotační titul, investiční pobídku či možnost půjčky včetně podmínek žádání musí být odůvodněno a učiněno s ohledem na náročnost zpracování žádosti dostatečně dopředu před samotným umožněním se o veřejné prostředky ucházet. (Obecně lze doporučit nejméně 5 pracovních dní.)

 • 2. Jednoduché podmínky programu

  Podmínky poskytnutí veřejné finanční pomoci musí být jednoduché a srozumitelné i pro člověka neznalého práva. (Např. při používání odkazů na zákon by ustanovení zákona včetně souvisejících měla být minimálně součástí podmínek.)

 • 3. Žádné formální překážky v programu

  Možnost odmítnutí žádosti pouze pro nesplnění formálních náležitostí by měla být minimalizována. Také např. tím, že bude aplikován přístup „co si stát může ve svých registrech dohledat sám, neměl by po žadatelích chtít dokládat”.

 • 4. Nastavení programu na základě odborné debaty

  Nastavení jednotlivých programů by mělo vycházet z odborných závěrů, na jejichž přípravě se kromě vlády podíleli relevantní zástupci zainteresovaných stran. Cílem je co nejširší pokrytí všech poškozených, aby nedocházelo k vyloučení některých jednotlivců, skupin obyvatel a podnikatelů. Do rozhodování o parametrech veřejné finanční pomoci by měla být začleněna opozice (minimálně s poradním hlasem), aby mohla programy kontrolovat a připomínkovat. Podpora by také měla plně odpovídat prezentovanému záměru a dopadat na všechny adresáty dotčené skupiny.