Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Dopis Rekonstrukce státu pro Marii Benešovou

Dopis Rekonstrukce státu pro Marii Benešovou

E-mail adresovaný ministryni spravedlnosti Marii Benešové odeslaný v pátek 21. června 2019.

Vážená paní ministryně Benešová,

dovolujeme si Vás před naší schůzkou k implementaci 7 pojistek pro nezávislou justici, která se má konat dne 25.6., požádat o zaslání informace o tom, jaká z opatření, jež jsou obsahem Výzvy (https://bit.ly/2VQCjv9) a byla předmětem diskuse na schůzce ze dne 4.6., jste se rozhodla podpořit a prosadit. Velmi by nám to pomohlo k tomu, abychom získali představu, jaká konkrétní agenda bude předmětem úterního setkání a k jakému posunu v realizaci pojistek od naší poslední schůzky došlo.

Dnes jsme zaznamenali Vaši tiskovou konferenci k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství. Třebaže lze bezesporu ocenit předložení návrhu směřujícího k zavedení možnosti odvolání nejvyššího státního zástupce jen kárným soudem v kárném řízení a k zakotvení pevných funkčních mandátů pro vedoucí státní zástupce, dovolte nám na tento krok zareagovat několika poznámkami k obsahu návrhu:

  1. Legislativní proces projednávání tohoto návrhu bude trvat nejméně rok a počítá se navíc s nabytím účinnosti od 1.1.2022. Obáváme se, že takovýto harmonogram neuklidní obavy veřejnosti z možné výměny nejvyššího státního zástupce ještě během mandátu této vlády.
  2. Nerozumíme, proč došlo ke změně v ust. § 10c. Oproti návrhu předchozího ministra Kněžínka z března 2019 (stejně tak oproti návrhu ministra Pelikána z roku 2016, sněmovní tisk č. 789: https://bit.ly/2L0yTnI) došlo k nápadné změně v pravidlech sestavování komise, která má vybírat vedoucí státní zástupce. Domníváme se, že ministr spravedlnosti by neměl jmenovat většinu členů komise (3 z 5) v situaci, kdy je to opět on, kdo následně jmenuje vedoucí státní zástupce do funkce. Máme obavy, že pokud nabude účinnosti vládní novela v tomto znění, bude výběr vedoucích státních zástupců jen hrou na výběrové řízení.
  3. Je rovněž otázkou, zda je vhodné, aby novela zamezila současným vedoucím státním zástupcům, aby se po její účinnosti přihlásili do výběrového řízení na jejich dosavadní funkci. Určité skupině osob se zamezuje na základě nových pravidel možnost ucházet se o pozici, v které dosud byli. Předmětné ustanovení může nést znaky diskriminačního přístupu, jež může vést ke sporům u Ústavního soudu.
  4. K diskusi je také pojetí navrhovaných přechodných ustanovení. Stávající vrchní státní zástupci mají nelogicky zvláštní (a ve výsledku kratší) přechodná funkční období, místo toho, aby měli spolu s krajskými a okresními státními zástupci stejně odstupňované mandáty dle nástupu do výkonu funkce. I s ohledem na dřívější výměnu stávajícího nejvyššího státního zástupce se obáváme narušení určité kontinuity a stability systému státního zastupitelství.

Výše uvedené závažné argumenty nás vedou k přesvědčení, že je vhodné přistoupit k rychlému přijetí konsensuální poslanecké úzké novely zákona o státním zastupitelství (sněmovní tisk č. 524, https://bit.ly/2WZfWsw), kterou jsme pomohli připravit na základě závěrů kulatého stolu ze dne 23.5.2019, návrhu novely od ministra Kněžínka a s ohledem na připomínky expertů z řad státního zastupitelství a akademické sféry. Tento návrh, jenž byl navržen sněmovně k projednávání tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení, má širokou podporu ve sněmovně a bude určitě přínosné, pokud jej vláda a vládní strany co nejdříve podpoří.

K dalším pojistkám si dovolujeme poslat dva podklady v příloze:

1. K požadavku na schválení závazných pravidel pro transparentní výběrová řízení na vedoucí funkce v soudnictví zasíláme “Principy výběru soudních funkcionářů”, které by měly být co nejdříve implementovány i s ohledem na skutečnost, že velká část předsedů soudů bude vybrána a jmenována ještě před nabytím účinnosti připravované novely zákona o soudech a soudcích.

2. K požadavku na zřízení pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti, která bude dohlížet na implementaci opatření k nezávislosti justice si dovolujeme v příloze zaslat k inspiraci návrh “Statutu Rady Ministerstva spravedlnosti pro nezávislost justice”.

Předem děkujeme za odpověď.