O nás

Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro dobrou správu státu. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací z iniciativy organizace Frank Bold.

Členské organizace

Hybnou silou Rekonstrukce státu je 11 členských organizací, které se odborně zabývají otázkami dobrého vládnutí a transparentnosti veřejné správy.
Členové se podle svého zaměření podílí na práci odborných skupin i na kampaních pro veřejnost.
Jednou za čtvrt roku se všichni schází na plénu Rekonstrukce státu, kde společně rozhodují o tom, čemu se Rekonstrukce bude v dalším období věnovat.

Garanti

Odbornými garanty Rekonstrukce státu jsou členské organizace Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.
Zástupci těchto organizací oficiálně reprezentují Rekonstrukci státu navenek.

Pavel Franc
Iniciátor Rekonstrukce státu, CEO Frank Bold
Marek Zelenka
Oživení
Oldřich Kužílek
Otevřená společnost
Jiří Skuhrovec
EconLab
Michal Bláha
Hlídač státu

Výkonný tým

Výkonný tým Rekonstrukce státu tvoří právníci, lobbisté, analytici, projektoví manažeři a marketéři.
Členové týmu sledují legislativní proces, připravují podklady pro politiky a projednávají s nimi návrhy zákonů, koordinují pracovní skupiny a ve spolupráci s aktivními občany z celé republiky organizují veřejné kampaně na podporu protikorupčních zákonů a opatření na ochranu a posílení demokracie.
Rekonstrukci státu zaštiťuje a provozně zajišťuje organizace Frank Bold.

Josef Karlický
vedoucí týmu
Lukáš Kraus
právník a lobbista
Tereza Krištofová
tisková mluvčí
Jakub Kvapil
vedoucí péče o podporovatele
Markéta Voborníková Mašková
péče o dárce
Jan Králík
vedoucí komunikace
Věnek Bonuš
analytik
Jakub Černý
komunikace s politiky
Olga Pek
koordinátorka zapojení veřejnosti
Martin Luhan
koordinátor kampaní
Ervín Hausvater
analytik, specialista na digitální marketing
Lucie Jonáčková
koordinátorka Sítě k ochraně demokracie
Dora Nováková
koordinátorka týmu
Petr Bouda
právník
Adam Wichera
datový analytik

Financování

Rekonstrukce státu získává všechny finance z darů soukromých dárců a z grantů. Dary přijímáme na transparentním účtu podle předem stanovených pravidel. Zdůrazňujeme, že nejsme financováni žádnou politickou stranou ani politikem. Jedině tak může být Rekonstrukce státu nezávislou a nestrannou aktivitou občanů, kteří požadují lepší protikorupční zákony po svých zvolených zástupcích.

Rekonstrukce státu se také ze zásady neuchází o granty vypsané českým státem, aby nebyla zavázána ani jednotlivým zprostředkovatelům grantů a dotací. Neziskový sektor by podle nás měl stát především na podpoře občanů, nikoliv na podpoře státní.

$9 784 000

Odhad rozpočtu Rekonstrukce státu 2019
(stav k 2019-07-15)

$1 883 000
Pokryto z grantů
$5 100 915
Pokryto z darů
$2 800 085
Chybějící částka

Transparentní účet 2300385677/2010

Donoři

Děkujeme všem dárcům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Všechny dary můžete sledovat na našem transparentním účtu.

Kontakt pro média

Tereza Krištofová
tisková mluvčí

+420 728 244 139

Kontakt pro dárce

Markéta Voborníková Mašková
péče o dárce

+420 737 086 904

Kontakt pro politiky

Lukáš Kraus
právník a lobbista

+420 773 794 347

Kontakt pro dobrovolníky

Olga Pek
koordinátorka zapojení veřejnosti

+420 721 144 533