Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Text výzvy Mantinely demokracie

Text výzvy Mantinely demokracie

Z úst mnoha respektovaných odborníků zaznívá v současnosti obava, že v České republice hrozí narušení demokratických principů. Častěji než kdykoli dřív tato varování vyslovují i zástupci politických stran ve Sněmovně. Tyto hlasy vnímáme se znepokojením, jelikož v případě, že by se zmiňované hrozby naplnily, přišly by vniveč mnohé pozitivní posuny v oblasti posílení demokracie, dobré správy, transparentnosti a boje proti korupci, kterých se v posledních letech pod tlakem občanské společnosti podařilo dosáhnout.

Vzhledem k tomu považujeme za důležité konkretizovat možné hrozby a vymezit mantinely, které by odpovědná demokratická vláda měla ctít, aby bylo zaručeno materiální dodržování Ústavy České republiky a nedošlo k ohrožení demokracie. Na podnět platformy Rekonstrukce státu jsme se proto zapojili do odborné debaty a pokusili se tyto principy zformulovat.

Ve svých úvahách vycházíme z Ústavou dané dělby moci a snažíme se postihnout aktuální hrozbu nežádoucích zásahů výkonné moci do moci soudní a zákonodárné i případné zneužití moci v rámci exekutivy. Vzhledem k tomu, že za čtvrtou moc ve státě lze považovat média, vymezujeme také základní principy, které by měly být zachovány, aby nedošlo k narušení jejich nezávislosti.

Deklarované principy samozřejmě nepředstavují vyčerpávající výčet. Vybrali jsme pouze ty parametry, jejichž sledování a naplňování považujeme v dnešní době za obzvlášť podstatné. Ani je ovšem nelze považovat samy o sobě za jednoznačnou záruku správného fungování demokratického právního státu. Přesto věříme, že upozornění na možné hrozby a přihlášení se politiků k dodržování a hlídání těchto Mantinelů přispěje k ochraně demokracie v našem státě i možnosti jejího dalšího rozvoje.

Vyzýváme proto zástupce parlamentních stran, aby se aktivně přihlásili k deklarovaným Mantinelům odpovědné demokratické vlády a v rámci svých možností se jich drželi, prosazovali je, hlídali jejich dodržování a informovali občany v případě, že by hrozilo jejich překročení.

Občany České republiky pak vyzýváme k tomu, aby se k naší výzvě připojili a dali tak najevo, že jim na zachování uvedených principů záleží. Je třeba, abychom apelovali na své politické představitele, aby překročení Mantinelů odpovědné demokratické vlády nedopustili.

Karel Eliáš, Edvard Outrata, Petr Pithart, Marek Antoš, Lukáš Linek, Lukáš Jelínek, Oldřich Kužílek, Jiří Skuhrovec, Tomáš Trenkler, Pavel Franc, Martin Kameník, Adam Rut, Josef Karlický, Lukáš Kraus