Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Kampaň za nezávislou justici

Kampaň za nezávislou justici

Politické zásahy do justice jsou nepřípustné. Rekonstrukce státu aktivně působí na politky a lobbuje za přijetí konkrétních pojistek nezávislé justice.

1 500 000 Kč

Cíl
(stav k 24. 05. 2019)

525 500 Kč
Již získáno
974 500 Kč
Chybějící částka

Transparentní účet 2300385677/2010

Když obžalovaný premiér vymění ministra spravedlnosti den poté, kdy se jeho trestní stíhání dostalo na státní zastupitelství, nemůžeme se tvářit, jako by se nic nedělo. Proto jsme přišli s konkrétním, konstruktivním řešením a vyzvali jsme premiéra, vládu, poslance a senátory, aby se veřejně zavázali k naplnění 7 pojistek vedoucích k posílení důvěry v nezávislé fungování justice. To je nyní naše priorita a je před námi je velký kus práce.

Právě teď potřebujeme vaši podporu.

FAQ

 • Jaká opatření na posílení nezávislosti justice prosazuje Rekonstrukce státu v "7 pojistkách"?

  1. Vláda nezasáhne do nezávislého vyšetřování a neodvolá nejvyššího státního zástupce
  2. Vláda posílí nezávislost státního zastupitelství zákonem
  3. Vláda zajistí férový výběr státních zástupců
  4. Vláda zákonem posílí nezávislost soudů
  5. Vláda zajistí dodržování nových pravidel pro transparentní výběr soudců
  6. Vláda se zasadí o zveřejňování rozhodnutí soudů ve strojově čitelné podobě
  7. Vláda zřídí pracovní skupinu pro nezávislost justice se zapojením odborné veřejnosti

 • Jak chce Rekonstrukce státu ochránit justici?

  Česká justice stojí na rozcestí. Buď zůstane pod vlivem exekutivy, což působí v současné době jako velmi nebezpečné, nebo její nezávislost bude zajištěna zákonnými pojistkami. Intenzivně pracujeme na tom, aby poslanci urychleně přijali provizorní opatření, a zároveň aby ministerstvo předložilo komplexní novely, které důvěryhodnost justiční soustavy zvýší. Bedlivě hlídáme, aby předkládané návrhy zákonů zaručovaly jednoznačnou změnu k lepšímu, bez pochybných nebo rizikových ustanovení. Hlídáme celý legislativní proces a aktivně do nej podle potřeby vstupujeme. Vyjednáváme shodu napříč politickýcm spektrem tam, kde hrozí, že k dohodě by jinak nedošlo.

 • Na co budou využity vybrané prostředky?

  Financování potřebujeme na pokrytí nákladů naší práce - zajištění expertíz a analýz, na práci našich právníků a lobbistů a celého podpůrného týmu.

  Nad rámec naší běžné činnosti vytváříme kampaně, abychom získali podporu veřejnosti, která je důležitou součástí naší práce při vyvíjení tlaku na politiky.

  Kupujeme reklamní prostor, inzerci, spuštíme online kapaně, tiskneme letáky, účastníme se veřejných akcí i odborných setkání a vyměňujeme si zkušenosti a know-how s ostatními organizacemi s podobným pohledem na aktuální situaci. Síťujeme a získáváme na podporu naší činnosti jedince i celé organizace.

  Zapojujeme naše ambasadory po celé republice a vysvětlujeme veřejnosti, jak důležité je zachování nezávislé justice, proč je nyní v ohrožení a jak může každý z nich pomoci.

Bez vaší pomoci se neobejdeme

Z principu se neucházíme o finance z veřejných rozpočtů, a naše činnost je proto závislá jen příspěvcích od soukromých dárců. Každá koruna se počítá a se všemi dary naložíme tak, abychom co nejefektivněji dosáhli předem stanovených cílů.

Děkujeme za podporu!

Pomůžu jako dárce

Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!

Kontakt pro dárce

Martin Jurík
péče o dárce

+420 771 260 201