Majetková přiznání politiků

Sdílet:

Majetková přiznání slouží k tomu, aby lidé, kteří rozhodují o veřejných penězích, nemohli ve svých funkcích nepozorovaně a nevysvětlitelně zbohatnout. Čeští politici mají sice povinnost vyplňovat majetková přiznání, ale dlouho to byla jen formalita, která umožňovala zázračná zbohatnutí utajit. Ručně psaná přiznání byla často nečitelná, zákon navíc nestanovil výslovnou povinnost reportovat podíly v obchodních společnostech, což je rozšířená forma úplatku. Především ale politici hlásili pouze majetek nabytý v době své funkce, a zcela tak chybělo srovnání s výchozím stavem, což umožňovalo řadu triků a prakticky nebylo možné ověřit, zda je přiznání pravdivé.

Prosazeno

Co jsme prosadili?

  • Majetková přiznání politiků jsou odevzdávána elektronicky a jsou k dispozici na centrálně vedené webové stránce https://cro.justice.cz/ 
  • Okruh informací zpřístupněných veřejnosti je odstupňovaný podle postavení veřejného funkcionáře
  • Majetková přiznání jsou vyplňována s údaji ke dni nástupu do funkce
  • Kontrola ze strany veřejnosti díky zavedení centrálního registru