Politika bez tajných sponzorů

Sdílet:

Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. I někteří vrcholní politici přiznávají, že strany jsou často financovány z „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí. Skutečný původ peněz bylo ještě donedávna téměř nemožné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran. Schválením dvou zákonů (novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákona, kterým se mění některé volební zákony) se zásadně omezily možnosti černého financování jejich činnosti a volebních kampaní.

Prosazeno

Aktuální vývoj

30. 3. 2021

PolitickeFinance.cz: Spustili jsme web pro průhlenější financování politiky

Naše členská organizace Datlab Institut spouští ve spolupráci s Rekonstrukcí státu nový portál PolitickeFinance.cz. Web mapuje finance 157 stran a hnutí. Občané tak získávají přehled o příjmech a výdajích a celkové finanční kondici politických uskupení. Klíčovou součástí webu je přehled všech dárců a jejich napojení na veřejné zakázky a dotace. Data jsou k dispozici díky zákonům, které v minulých letech Rekonstrukce státu prosadila.

číst více
24. 3. 2021

Rekonstrukce státu upozorňuje na korupční rizika ve vládním návrhu stavebního zákona a vyzývá politiky k řešení

Připravovaný stavební zákon má za cíl zjednodušit povolování staveb v Česku a zrychlit stavební řízení. Jde o jediný zásadní pokus současné vlády o větší reformu této části státní správy, která je široce vnímána jako neefektivní a trpící řadou vážných problémů včetně systémové podjatosti. Nový stavební zákon může řadu problémů vyřešit, nicméně podle Rekonstrukce státu obsahuje aktuální návrh také některá významná rizika. Zejména jde o možnost ovlivňování odborných stanovisek zájmy nadřízených odborných pracovníků nebo účelové přidělování spisů. Garanti Rekonstrukce státu proto vyzývají k úpravám návrhu zákona, které tato rizika odstraní.

číst více
3. 3. 2021

Lobbing má podle poloviny Čechů výrazný vliv na podobu zákonů, vnímají ho ale hlavně jako nástroj pro kmotry

Polovina Čechů vnímá lobbing jako vznešené pojmenování pro korupci, 59 % jako způsob prosazování kmotrovských zájmů. Pod pojmem lobbista si Češi nejčastěji vybaví Romana Janouška a Ivo Rittiga. Vyplývá to z průzkumu Rekonstrukce státu, který proběhl na vzorku 1000 respondentů. Více než 70 % Čechů ale zároveň považuje za důležité vědět, kdo ovlivňuje podobu zákonů. K tomu by měl sloužit chystaný registr lobbistů, který je součástí připravovaného zákona o lobbingu.

číst více
31. 7. 2020

Registrace třetích osob jako pojistka proti anonymním politickým kampaním

Nejvyšší správní soud navrhnul zrušit povinnou registraci třetích osob, které se podílejí na předvolebních kampaních stran. Povinná registrace třetích osob byla do volebních zákonů přidána jako pojistka proti anonymním kampaním a proti obcházení limitů na kampaň politickými stranami. Konečné rozhodnutí bude na Ústavním soudu.

číst více
24. 2. 2020

Členové Rekonstrukce státu si vytyčili cíle pro spolupráci v roce 2020

Rekonstrukce státu je platformou jedenácti členských organizací, které se věnují otázkám dobrého vládnutí a posilování transparentnosti veřejné správy. Jako každý rok se zástupci členských organizací setkali na plénu, aby probrali plány aktivit Rekonstrukce státu pro rok 2020 a hlasovali o nich.

číst více

Dohledový úřad potřebuje systémovou změnu. Jak na to? Poslechněte si náš podcast:

Spouštíme aplikaci PolitickeFinance.cz:

Co jsme prosadili?

  • Transparentní účty na veškeré účetnictví
  • Veškeré finanční transakce nad 5.000 Kč pouze bezhotovostně
  • Samostatný transparentní účet pro veškeré příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň
  • Vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny
  • Výroční a finanční zprávy v elektronické podobě k dispozici online
  • Povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele
  • Rotace auditorů (maximálně 5 let po sobě)
  • Nezávislý kontrolní mechanismus, který prověřuje hospodaření stran a kampaní (a to i na základě informací z médií či podnětů občanů) - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí