Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Zrušení anonymních akcií

Sdílet:

Zákon o střetu zájmů má bránit tomu, aby osoba, která má přímý zájem na vítězství konkrétní firmy, rozhodovala o veřejné zakázce. Tento zákon šlo ale snadno obejít, když nebylo možné zjistit, jaká fyzická osoba je konečným příjemcem peněz z veřejných zakázek či dotací. Anonymní akcie „na majitele“ byly jedním z nejjednodušších nástrojů, jak skutečné příjemce peněz utajit: majitelem akcie je vždy ten, kdo listinu fyzicky drží v ruce, neexistuje jakákoli evidence. Zrušení - respektive zaevidování - anonymních akcií bylo proto prvním důležitým krokem k tomu, aby bylo možné dohledat skutečné příjemce veřejných peněz.

Prosazeno

Aktuální vývoj

17. 6. 2020

Kdo stojí za firmami, které se uchází o veřejné zakázky? Rekonstrukce státu a Lexperanto vydali manuál pro zadavatele

Rekonstrukce státu ve spolupráci se spolkem Lexperanto vydala návod, jak mohou zadavatelé veřejných zakázek správně rozkrýt skutečného majitele a majetkovou strukturu vybraného dodavatele. Vše plně v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek. Manuál přináší praktický návod, jak mají zadavatelé postupovat v 7 krocích. Rozeslali jsme ho všem významným zadavatelům veřejných zakázek v Česku.

číst více
24. 2. 2020

Členové Rekonstrukce státu si vytyčili cíle pro spolupráci v roce 2020

Rekonstrukce státu je platformou jedenácti členských organizací, které se věnují otázkám dobrého vládnutí a posilování transparentnosti veřejné správy. Jako každý rok se zástupci členských organizací setkali na plénu, aby probrali plány aktivit Rekonstrukce státu pro rok 2020 a hlasovali o nich.

číst více
3. 2. 2020

Boj proti korupci v roce 2020? Vláda hýří nápady, ale nestíhá předložit klíčové zákony a zapomíná na transparentnost dotací

Rok 2020 je klíčovým rokem pro přijetí nových protikorupčních opatření. Vláda má právě letos příležitost předložit legislativní návrhy, aby stihly projít legislativním procesem do konce volebního období. Rekonstrukce státu proto přichází se souhrnem toho, s čím vláda ve svých plánech počítá a jaká důležitá protikorupční opatření v nich naopak chybí. Vycházíme přitom z Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 a také Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020.

číst více

Co jsme prosadili?

  • přijetí zákona, který zajistí dohledatelnost vlastníků listinných akcií na majitele u českých akciových společností