EN

Kdo z politiků drží slovo?

Podrobné hodnocení všech poslanců a senátorů

Naším cílem je shromáždit informace o tom, jak si politici vedou v prosazování protikorupční legislativy. Dozvíte se, jak politici hlasovali, kdo o lepší legislativě jen mluví a pro ní skutečně něco dělá. Když se budete dívat pozrně, snadno poznáte, kdo se se slovem „transparentnost“ setkal naposledy na svém předvolebním poutači.
165 poslanců a 25 senátorů se navíc před svým zvolením písemně zavázalo, že budou v rámci své funkce rekonstrukční zákony podporovat. Teď máte přiležitost zjistit, kteří z nich svůj slib plní.
podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
4x porušil slib
blokuje
Nezavázal se
podporuje
plní slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
plní slib
aktivně podporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
nehlasoval
Nezavázal se
nehlasoval
plní slib
aktivně podporuje
plní slib
nepodporuje
Nezavázal se
blokuje
2x porušil slib
aktivně podporuje
plní slib
podporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
plní slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
pro i proti
3x porušil slib
podporuje
plní slib
nepodporuje
1x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
nepodporuje
Nezavázal se
podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
blokuje
Nezavázal se
nepodporuje
Nezavázal se
podporuje
2x porušil slib
podporuje
plní slib
aktivně podporuje
2x porušil slib
podporuje
plní slib
podporuje
plní slib
podporuje
Nezavázal se
nepodporuje
4x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
6x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
1x porušil slib
mimořádně podporuje
1x porušil slib
blokuje
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
nepodporuje
Nezavázal se
nepodporuje
2x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
plní slib
pro i proti
Nezavázal se
mimořádně podporuje
1x porušil slib
podporuje
plní slib
nepodporuje
4x porušil slib
blokuje
5x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
4x porušil slib
podporuje
plní slib
podporuje
plní slib
podporuje
1x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
aktivně podporuje
plní slib
podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
2x porušil slib
pro i proti
1x porušil slib
pro i proti
5x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
pro i proti
6x porušil slib
aktivně podporuje
2x porušil slib
pro i proti
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
podporuje
3x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
aktivně podporuje
Nezavázal se
podporuje
2x porušil slib
aktivně podporuje
plní slib
podporuje
plní slib
podporuje
Nezavázal se
podporuje
Nezavázal se
pro i proti
4x porušil slib
mimořádně podporuje
plní slib
nepodporuje
4x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
blokuje
7x porušil slib
podporuje
plní slib
podporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
2x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
5x porušil slib
podporuje
plní slib
pro i proti
4x porušil slib
pro i proti
3x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
podporuje
3x porušil slib
nepodporuje
Nezavázal se
pro i proti
4x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
plní slib
podporuje
3x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
podporuje
1x porušil slib
podporuje
plní slib
pro i proti
4x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
pro i proti
2x porušil slib
nepodporuje
Nezavázal se
nepodporuje
7x porušil slib
nehlasoval
2x porušil slib
aktivně podporuje
plní slib
mimořádně podporuje
plní slib
pro i proti
1x porušil slib
blokuje
Nezavázal se
nepodporuje
Nezavázal se
nepodporuje
6x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
pro i proti
3x porušil slib
nepodporuje
Nezavázal se
podporuje
plní slib
podporuje
plní slib
podporuje
2x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
5x porušil slib
nepodporuje
5x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
3x porušil slib
podporuje
plní slib
pro i proti
Nezavázal se
pro i proti
5x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
pro i proti
6x porušil slib
nepodporuje
1x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
podporuje
plní slib
podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
5x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
3x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
podporuje
plní slib
podporuje
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
2x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
plní slib
mimořádně podporuje
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
3x porušil slib
nepodporuje
6x porušil slib
nepodporuje
4x porušil slib
podporuje
plní slib
pro i proti
4x porušil slib
podporuje
plní slib
blokuje
6x porušil slib
pro i proti
plní slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
2x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
podporuje
plní slib
nepodporuje
Nezavázal se
podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
plní slib
podporuje
plní slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
plní slib
blokuje
3x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
podporuje
1x porušil slib
nepodporuje
5x porušil slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
podporuje
1x porušil slib
blokuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
mimořádně podporuje
2x porušil slib
pro i proti
4x porušil slib
nepodporuje
Nezavázal se
podporuje
1x porušil slib
podporuje
plní slib
podporuje
Nezavázal se
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
nepodporuje
Nezavázal se
blokuje
Nezavázal se
nehlasoval
plní slib
podporuje
1x porušil slib
aktivně podporuje
1x porušil slib
podporuje
Nezavázal se
podporuje
plní slib
podporuje
2x porušil slib
podporuje
2x porušil slib

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů