Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

O nás

Rekonstrukce státu prosazuje do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro otevřenou, efektivní a hospodárnou správu státu a omezování korupce a klientelismu. Rekonstrukci státu tvoří právníci, experti, podnikatelé a všichni občané, kterým záleží na transparentní a odpovědné politice. Iniciátorem našeho vzniku byl v roce 2013 tým právníků Frank Bold.

Členské organizace a partneři

Rekonstrukce státu je od roku 2022 zapsaný spolek. Tvoří ho 5 členských organizací – Frank Bold, Oživení, Datlab institut, Otevřená společnost a Hlídač státu. Členové se podle svého zaměření podílí na práci odborných skupin i na kampaních pro veřejnost. Jednou ročně se všichni schází na plénu Rekonstrukce státu, kde se radí o tom, čemu se spolek bude v dalším období věnovat.

 Našimi partnery jsou organizace, které mají stejné cíle. Mohou řediteli Rekonstrukce státu předkládat nezávazné podněty k činnosti spolku.

Rada garantů

Nejvyšším orgánem spolku je Rada garantů, která činí dlouhodobá strategická rozhodnutí. Garanty jmenují členové spolku. Rada garantů rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Předsedou Rady garantů je garant jmenovaný Frank Bold Society z.s. Garanti reprezentují Rekonstrukci státu navenek a průběžně rozhodují o zásadních otázkách pro její směřování.

Pavel Franc
Iniciátor Rekonstrukce státu, CEO Frank Bold
Šárka Zvěřina Trunkátová
Oživení
Oldřich Kužílek
Otevřená společnost
Jiří Skuhrovec
Datlab Institut
Michal Bláha
Hlídač státu

Výkonný tým

Hlavou výkonného týmu Rekonstrukce státu je ředitel, který je také statutárním orgánem spolku. Je jmenován Radou garantů na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán.

Členové týmu sledují legislativní proces, připravují podklady pro politiky a projednávají s nimi návrhy zákonů, koordinují pracovní skupiny a ve spolupráci s aktivními občany z celé republiky organizují veřejné kampaně na podporu protikorupčních zákonů a opatření na ochranu a posílení demokracie.

Josef Karlický
ředitel Rekonstrukce státu
Lukáš Kraus
právník a lobbista
Zuzana Pozlovská
koordinátorka zapojení veřejnosti
David Klempíř
tiskový mluvčí
Jakub Kvapil
vedoucí péče o podporovatele
Kateřina Janovská
komunikační specialistka
Věnek Bonuš
právník Rekonstrukce státu
Tereza Krištofová
komunikační specialistka
Jakub Černý
lobbista Rekonstrukce státu
Tereza Adrian
péče o dárce
Martin Jurík
péče o dárce
Vojtěch Jaroněk
komunikační specialista
Olga Pek
projektová koordinátorka
František Novotný
provozní manažer
Miroslav Crha
právník Frank Bold
Pavlína Hojná
právnička a analytička
Martin Luhan
koordinátor projektu Nezávislá média
Vendula Menšíková
koordinátorka Sítě k ochraně demokracie

Financování

Rekonstrukce státu získává všechny finance z darů soukromých dárců a z grantů. Dary přijímáme na transparentním účtu podle předem stanovených pravidel. Zdůrazňujeme, že nejsme financováni žádnou politickou stranou ani politikem. Jedině tak může být Rekonstrukce státu nezávislou a nestrannou aktivitou občanů, kteří požadují lepší protikorupční zákony po svých zvolených zástupcích.

19 000 000 Kč

Cíl
(stav k 07. 04. 2022)

8 919 716 Kč
Dary
1 045 900 Kč
Granty
9 034 384 Kč
Chybějící částka

Transparentní účet 2300385677/2010

Rekonstrukce státu se také ze zásady neuchází o granty vypsané českým státem, aby nebyla zavázána ani jednotlivým zprostředkovatelům grantů a dotací. Neziskový sektor by podle nás měl stát především na podpoře občanů, nikoliv na podpoře státní.

Podporují nás

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Všechny dary můžete sledovat na našem transparentním účtu.
Projekt Volební průvodce vznikl za podpory Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Kontakty

Kontakt pro média

David Klempíř
tiskový mluvčí

+420 778 439 797

Kontakt pro dárce

Martin Jurík
péče o dárce

+420 771 260 201

Kontakt pro politiky

Lukáš Kraus
právník a lobbista

+420 773 794 347

Kontakt pro dobrovolníky

Zuzana Pozlovská
koordinátorka zapojení veřejnosti

+420 771 136 516

Kontaktní adresa
Rekonstrukce státu, Cihelná 635/2a, 118 00 Praha 1
info@rekonstrukcestatu.cz

Fakturační údaje
Frank Bold Society, z.s, Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 653 414 90

Volná místa

Chceš dělat smysluplnou práci s pozitivním dopadem? Rád/a by ses stal/a součástí našeho týmu? Podívej se, zda nemáme otevřenou pozici právě pro tebe.

Jsme členem Sítě k ochraně demokracie!

Na život ve svobodné a demokratické zemi jsme si už zvykli, přitom to není samozřejmost. O demokracii je potřeba pečovat a chránit ji, aby tady zůstala i pro další generace. Pokud se na tom také chcete podílet, přidejte se na ochranademokracie.cz - čím více nás bude, tím rychleji můžeme případnou hrozbu odvrátit.