Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

O nás

Rekonstrukce státu prosazuje zákony pro otevřený, efektivní a hospodárný stát bez korupce. Chceme stát, který je moderní, demokratický, spravedlivý a přívětivý ke všem občanům. Rekonstrukci státu tvoří právníci, experti na státní správu, ekonomové a všichni, kterým záleží na transparentní a odpovědné politice. Iniciátorem našeho vzniku byl v roce 2013 tým právníků Frank Bold.

Tým Rekonstrukce státu

Členské organizace a partneři

Rekonstrukce státu je od roku 2022 zapsaným spolkem. Náš spolek má pět členů – Frank Bold, Oživení, Datlab institut, Otevřenou společnost a Hlídač státu. Jednou ročně se všichni scházíme, abychom stanovili priority, kterým se budeme v dalším období věnovat.

Věříme ve spolupráci nejen napříč neziskovým sektorem. Mezi naše partnery řadíme organizace, které mají stejné cíle.

Garanti

Nejvyšším orgánem spolku je Rada garantů, která činí dlouhodobá strategická rozhodnutí. Garanty jmenují jednotliví členové spolku. Pět garantů reprezentuje Rekonstrukci státu navenek. Společně průběžně rozhodují o všech zásadních otázkách.

Pavel Franc
Iniciátor Rekonstrukce státu, CEO Frank Bold
Šárka Zvěřina Trunkátová
Oživení
Oldřich Kužílek
Otevřená společnost
Michal Bláha
Hlídač státu

Výkonný tým

Výkonný tým tvoří právníci, lobbisté, analytici, projektoví manažeři a marketéři. Hlavou výkonného týmu Rekonstrukce státu je ředitel, který je jmenován Radou garantů na dobu neurčitou.

Členové týmu sledují legislativní proces, připravují podklady pro politiky a projednávají s nimi návrhy zákonů, koordinují pracovní skupiny a společně s aktivními občany z celé republiky organizují veřejné kampaně na podporu “rekonstrukčních” zákonů. Tlačíme na politiky, aby konečně přijali zákony, které by jinak zůstaly jen předvolebním slibem.

Josef Karlický
ředitel Rekonstrukce státu
Zuzana Pozlovská
Provozní ředitelka
Lukáš Kraus
vedoucí analytického týmu
Vendula Menšíková
koordinátorka Sítě k ochraně demokracie
Pavlína Hojná
právnička a analytička
Věnek Bonuš
právník Rekonstrukce státu
Tereza Krištofová
komunikační specialistka
Eva Baťová
komunikační specialistka
Martin Luhan
koordinátor projektu Nezávislá média
Patrícia Petreková
analytička Rekonstrukce státu
Vega K.
chief watchdog officer

Volná místa

Chceš dělat smysluplnou práci s pozitivním dopadem? Rád/a by ses stal/a součástí našeho týmu? Podívej se, zda nemáme otevřenou pozici právě pro tebe.

Financování

Rekonstrukce státu získává všechny finance z darů soukromých dárců a z grantů. Dary přijímáme na transparentním účtu podle předem stanovených pravidel. Zdůrazňujeme, že nejsme financováni žádnou politickou stranou ani politikem. Jedině tak může být Rekonstrukce státu nezávislou a nestrannou aktivitou občanů, kteří požadují lepší protikorupční zákony po svých zvolených zástupcích.

6 000 000 Kč

6 000 000
(stav k 15. 05. 2024)

2 640 505 Kč
Dary
218 120 Kč
Granty
3 141 375 Kč
Chybějící částka

Transparentní účet 2102184604/2010

Rekonstrukce státu se také ze zásady neuchází o granty vypsané českým státem, aby nebyla zavázána ani jednotlivým zprostředkovatelům grantů a dotací. Neziskový sektor by podle nás měl stát především na podpoře občanů, nikoliv na podpoře státní.

Podporují nás

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Všechny dary můžete sledovat na našem transparentním účtu.
Projekt Volební průvodce vznikl za podpory Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Jsme členem Sítě k ochraně demokracie!

Na život ve svobodné a demokratické zemi jsme si už zvykli, přitom to není samozřejmost. O demokracii je potřeba pečovat a chránit ji, aby tady zůstala i pro další generace. Pokud se na tom také chcete podílet, přidejte se na ochranademokracie.cz - čím více nás bude, tím rychleji můžeme případnou hrozbu odvrátit.

Kontakty

Kontakt pro politiky

Lukáš Kraus
vedoucí analytického týmu

+420 773 794 347

Kontakt pro média

Tereza Krištofová
komunikační specialistka

+420 728 244 139

Kontakt pro dárce

Zuzana Pozlovská
Provozní ředitelka

+420 771 136 516

Kontaktní adresa
Rekonstrukce státu, Cihelná 635/2a, 118 00 Praha 1
info@rekonstrukcestatu.cz

Fakturační údaje
Rekonstrukce státu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 143 367 82