O nás

Rekonstrukce státu prosazuje do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro dobrou správu státu a dohlíží na to, jestli politici respektují principy demokratického vládnutí. Rekonstrukci státu tvoří právníci, experti, podnikatelé a všichni občané, kterým záleží na transparentní a odpovědné politice. Iniciátorem našeho vzniku byl v roce 2013 tým právníků Frank Bold.

Členské organizace

Hybnou silou Rekonstrukce státu je 12 členských organizací, které se odborně zabývají otázkami dobrého vládnutí a transparentnosti veřejné správy.
Členové se podle svého zaměření podílí na práci odborných skupin i na kampaních pro veřejnost.
Jednou ročně se všichni schází na plénu Rekonstrukce státu, kde společně rozhodují o tom, čemu se Rekonstrukce bude v dalším období věnovat.

Garanti

Odbornými garanty Rekonstrukce státu jsou členské organizace Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.
Zástupci těchto organizací oficiálně reprezentují Rekonstrukci státu navenek a průběžně rozhodují o zásadních otázkách pro směřování platformy.

Pavel Franc
Iniciátor Rekonstrukce státu, CEO Frank Bold
Marek Zelenka
Oživení
Oldřich Kužílek
Otevřená společnost
Jiří Skuhrovec
Datlab Institut
Michal Bláha
Hlídač státu

Výkonný tým

Výkonný tým Rekonstrukce státu tvoří právníci, lobbisté, analytici, projektoví manažeři a marketéři.
Členové týmu sledují legislativní proces, připravují podklady pro politiky a projednávají s nimi návrhy zákonů, koordinují pracovní skupiny a ve spolupráci s aktivními občany z celé republiky organizují veřejné kampaně na podporu protikorupčních zákonů a opatření na ochranu a posílení demokracie.
Rekonstrukci státu zaštiťuje a provozně zajišťuje organizace Frank Bold.

Josef Karlický
vedoucí týmu
Lukáš Kraus
právník a lobbista
Eva Hromádková
tisková mluvčí
Jakub Kvapil
vedoucí péče o podporovatele
Markéta Voborníková Mašková
péče o dárce
Věnek Bonuš
právník
Jakub Černý
lobbista
Martin Luhan
koordinátor projektu Nezávislá média
Ervín Hausvater
analytik
Dora Nováková
koordinátorka
Zuzana Pozlovská
koordinátorka zapojení veřejnosti
Kristýna Klepáčková
koordinátorka kampaní
Jakub Fürst
koordinátor kampaní
Olga Pek
projektová koordinátorka
Vendula Menšíková
koordinátorka Sítě k ochraně demokracie
Matěj Zelinka
editor sociálních sítí
Petr Bouda
právník

Financování

Rekonstrukce státu získává všechny finance z darů soukromých dárců a z grantů. Dary přijímáme na transparentním účtu podle předem stanovených pravidel. Zdůrazňujeme, že nejsme financováni žádnou politickou stranou ani politikem. Jedině tak může být Rekonstrukce státu nezávislou a nestrannou aktivitou občanů, kteří požadují lepší protikorupční zákony po svých zvolených zástupcích.

Rekonstrukce státu se také ze zásady neuchází o granty vypsané českým státem, aby nebyla zavázána ani jednotlivým zprostředkovatelům grantů a dotací. Neziskový sektor by podle nás měl stát především na podpoře občanů, nikoliv na podpoře státní.

Rozpočet na rok 2021

15 000 000 Kč

Cíl
(stav k 01. 11. 2021)

12 333 101 Kč
Dary
2 230 541 Kč
Granty
436 358 Kč
Chybějící částka

Transparentní účet 2300385677/2010

Podporují nás

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Všechny dary můžete sledovat na našem transparentním účtu.
Projekt Volební průvodce vznikl za podpory Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Kontakty

Kontakt pro média

Eva Hromádková
tisková mluvčí

+420 778 489 585

Kontakt pro dárce

Markéta Voborníková Mašková
péče o dárce

+420 737 086 904

Kontakt pro politiky

Lukáš Kraus
právník a lobbista

+420 773 794 347

Kontakt pro dobrovolníky

Zuzana Pozlovská
koordinátorka zapojení veřejnosti

+420 771 136 516

Kontaktní adresa
Rekonstrukce státu, Cihelná 635/2a, 118 00 Praha 1
info@rekonstrukcestatu.cz

Fakturační údaje
Frank Bold Society, z.s, Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 653 414 90