Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Témata

Děláme všechno pro to, aby česká politika byla transparentní a aby byly dodržovány základní principy odpovědného demokratického vládnutí.

Prosazujeme protikorupční zákony

Monitorujeme legislativu a připravujeme návrhy zákonů pro transparentní stát a dobrou veřejnou správu, za které lobbujeme u politiků a po prosazení hlídáme jejich naplňování.

Hlídáme mantinely demokracie

Vyzýváme politiky k odpovědnému a demokratickému vládnutí a hlídáme, zda nepřekračují hranice svých pravomocí. V případě ohrožení se snažíme oslabení demokracie předejít.

Funguje to!

V minulých letech se nám díky expertům, občanům a politikům podařilo prosadit 8 důležitých zákonů. Díky nim třeba vidíte, za co stát utrácí, kdo se skrývá za anonymními akciemi nebo kdo skutečně sponzoruje politiky.

Má to smysl, i když naše práce možná není na první pohled tolik vidět. O to víc si ceníme každé pomoci a děkujeme za ni!

Lobbujeme

Oslovujeme politiky s návrhy účinných opatření, která zprůhledňují stát, šetří veřejné peníze a omezují prostor pro korupci. Zjišťujeme jejich názory a upozorňujeme je na úskalí jiných návrhů. Komunikujeme s členy vlády, poslanci i senátory na osobních schůzkách i po telefonu. A vždy se ptáme i na názor těch, na které budou mít zákony největší dopad - ať už jsou to úřady, starostové nebo státní firmy.

Jsme občané, kteří vzali sliby politiků o protikorupčním boji vážně. Tlačíme na politiky, aby konečně přijali zákony, které pomáhají systémově omezit zneužívání veřejné moci ve vlastní prospěch a dokážou také zabránit plýtvání s veřejnými penězi.
Pavel Franc Iniciátor Rekonstrukce státu, CEO Frank Bold

Zapojujeme veřejnost

Politici potřebují vědět, co si myslí občanská společnost. Proto veřejnost informujeme o politickém dění, zapojujeme občany do kampaní i komunikace s politiky, pořádáme akce a workshopy. Každý z vás se může stát občanským lobbistou.

Zapojte se!
Sledujte novinky a podpořte naše aktivity.

Naši ambasadoři

Ambasadoři jsou občané, kteří se aktivně a dlouhodobě zapojují do Rekonstrukce státu. Oslovují politiky, předkládají jim odborná stanoviska k zákonům a diskutují s nimi. Právě ambasadoři jsou hlavní spojkou mezi konkrétním politikem a občany, kteří sledují, jak prosazuje protikorupční opatření.

Kampaňujeme

Významné změny v protikorupčních zákonech potřebují velkou podporu veřejnosti. Stejně tak se občanská společnost musí hlasitě ozvat, když se politici dopouštějí faulů na demokracii. Naše opatření proto představujeme co nejvíce lidem, fauly pískáme tak, aby byly slyšet ve všech koutech republiky. Komunikujeme s novináři, pořádáme happeningy, vytváříme videa a grafiky, a pokud všechny standardní cesty zklamou a protikorupční opatření jsou v ohrožení, spouštíme masivní letákovou či billboardovou kampaň.

Senátní volby 2020

Před volbami v říjnu 2020 jsme oslovili možné budoucí senátory a senátorky s otázkou, zda by v Senátu v případě jejich zvolení podpořili některé některé z 10 protikorupčních zákonů, které považujeme za klíčové. Výsledky dotazníku jsme před volbami zveřejnili a jsou dostupné zde.
Vzhledem k tomu, že naše aktivita může být považována za kampaň ve smyslu zákona, registrovali jsme se kvůli výše uvedené aktivitě jako 3. osoba u ÚDHPSH pod č. 1-2020-SE-KR-008.
Zadavatelem i zpracovatelem výstupů v rámci hodnocení senátorů a kandidátů do Senátu je Frank Bold Society z.s.
Transparentní volební účet je veden u Fio banky, č. 2401875915/2010.
Přehled výdajů zde.