10 zákonů pro senátory

Jan Jarolím

ANO, Trutnov

30 %

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 0 %

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 0 %

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 0 %

Novela informačního zákona: 0 %

Transparentní lobbing: 0 %

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 0 %

Novela zákona o státním zastupitelství: 0 %

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %