10 zákonů pro senátory

10 zákonů pro senátory

ČR zaostává v přijímání protikorupčních opatření. V roce 2019 byla dokonce nejhorší ze 42 hodnocených zemí v plnění doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Je velice pravděpodobné, že se Senát brzy bude zabývat zákony, které mohou naši pozici vylepšit a které tak mohou významně napomoci boji s korupcí a otevřenějšímu vládnutí v České republice. Proto jsme oslovili možné budoucí senátory a senátorky s otázkou, zda v Senátu podpoří některé z těchto 10 klíčových zákonů.