10 zákonů pro senátory

Vladimíra Vítová

ANS, Praha 9

50 %

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

Ano, ačkoliv informace uvedená výše se mi jeví částečně zmatečná.

Novela informačního zákona: 100 %

Transparentní lobbing: 0 %

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 0 %

Státní zástupci jsou nejslabším článkem naší justice. Mají příšernou pověst a ta se odvíjí od jejich příšerné a neprofesionální činnosti.

Novela zákona o státním zastupitelství: 0 %

Absolutně nevěřím žádným evropským směrnicím.

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 0 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 0 %