10 zákonů pro senátory

Jan Grulich

TOP 09+LES, Rychnov nad Kněžnou

100 %

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

Novela informačního zákona: 100 %

Transparentní lobbing: 100 %

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 100 %

Novela zákona o státním zastupitelství: 100 %

Ano, ale musí být dobře ošetřen, aby nebyl zneužit k neoprávněným oznámením.

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %