10 zákonů pro senátory

Pavel Kárník

STAN, Kolín

100 %

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

Novela informačního zákona: 100 %

Transparentní lobbing: 100 %

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 100 %

Novela zákona o státním zastupitelství: 100 %

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %