10 zákonů pro senátory

Miroslav Antl

ZA OBČANY, Rychnov nad Kněžnou

100 %

Vyjádření politika: Jsem již předem rozhodnut neb tyto návrhy znám, a proto všechna má "ano" jsou jednoznačná - a v tuto chvíli bez větších výhrad. Ostatně např. zásadní novelu zákona o SZ prosazuji dlouhodobě, a to i přes odpor Marie Benešové aj., avšak poslanci i tento tisk "zadržují", byť všichni hlásali, že je to "urgentní" a vyžadující okamžitou legislativní reakci (včetně statisíců demonstrantů na akcích Milionu chvilek). Osobně dávám velký důraz na urychlení přijetí nových procesních předpisů (trestního a civilního), když na 150 novel u každého činí proces nepřehledným a ztrácejí se v něm účastníci i soudci.

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

Novela informačního zákona: 100 %

Transparentní lobbing: 100 %

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 100 %

Novela zákona o státním zastupitelství: 100 %

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %