10 zákonů pro senátory

Adéla Šípová

Piráti, Kladno

100 %

Ano, považuji to za nezbytné.

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Ano, v případě rozhodnutí, která jsou vyhlašována veřejně, souhlasím s tím, aby byla dohledatelná na internetu za splnění podmínky anonymizace osobních údajů, které je třeba ze zákona chránit. Stejně tak souhlasím s tím, aby výběr soudců a dalších funkcionářů byl transparentní. Současný stav výběru soudců totiž budí značné pochybnosti o spravedlnosti výběru.

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Rozhodně ano, ostatně princip teritoriality prosazuje sama Exekutorská komora. Jde o nezbytný krok, který povede ke snížení nákladů na vymáhání pohledávek a současně zefektivnění řízení.

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Ano, považuji to za důležitý krok. Dotace tvoří peníze z peněz daňových poplatníků, tedy nás všech. Máme tedy právo vědět, kam tečou.

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

Novela informačního zákona: 100 %

Nikdo snad nepochybuje o tom, že na tvorbu zákonů mají vliv různé zájmové skupiny. Důvěra občanu bude tedy transparentním lobbingem posílena.

Transparentní lobbing: 100 %

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 100 %

Rozhodně ano. Státní zástupcí musí být stejně jako soudci ve své profesi nezávislí na politických vlivech.

Novela zákona o státním zastupitelství: 100 %

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %