10 zákonů pro senátory

Zdeněk Jiříček

ANO, Ostrava-město

100 %

Vyjádření politika: Návrhy jsou racionální, problém bývá vždy v detailu., nicméně co do merita věci všechny návrhy podporuji.

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Transparentnost je v této věci plně na místě.

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Exekuce musí dostat řád...

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Dotace nabývají takových rozměrů, že to je zcela na místě. Navíc jde o veřejné peníze.

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

I toto zpřesnění definice povinných údajů je zcela racionální.

Novela informačního zákona: 100 %

Transparentní lobbing: 100 %

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 100 %

s poznámkou, že za přiměřenou funkční lhůtu považuji 5-6 let

Novela zákona o státním zastupitelství: 100 %

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %