10 zákonů pro senátory

Helena Pešatová

STAN, Frýdek-Místek

100 %

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Domnívám se, že problematika exekucí potřebuje širší vhled a je do budoucna nutné propracovat celý systém oddlužení a exekucí.

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Při čerpání dotací musí být jasně zakotvena transparentnost. Jak ve fázi přidělování dotací, tak ve fázi realizace projektů.

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

Je nutnáopět otevřenost a transparentnost. Tyto firmy nakládají s veřejným majetkem a musí se k svěřenému majetku chovat s péči řádného hospodáře. Občané, by měli mít právo k informacím o jejich činnosti. Na druhé straně se často setkávám se neužívání informací získaných dle zákona 106/1999 Sb. pro osobní střety a osobní prospěch jednotlivcům a ne z důvodu hájení demokratických principů.

Novela informačního zákona: 100 %

Transparentní lobbing: 100 %

Je nutné posílit i pozici úřadu z hlediska prosazování nápravy zjištěných pochybení.

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 100 %

Novela zákona o státním zastupitelství: 100 %

U této problematiky je nutné vyřešit také problém křivého nebo účelového obvinění.

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Tuto problematiku můžeme nyní sledovat v přímém přenosu a společně se svolením nového předsedy je nutné provézt potřebné reformy k jeho transparentnosti.

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %