10 zákonů pro senátory

Vladimír Drápal

ODS+TOP+KDU+KAN, Louny

100 %

Rozšíření působnosti NKÚ: 100 %

Posílení transparentnosti a kvality rozhodování soudů: 100 %

Zcela určitě bych byl pro, obchod s chudobou považuji za jeden z nejodpornějších

Férový systém přidělování exekucí - teritorialita exekutorů: 100 %

Veřejná evidence skutečných majitelů a provázanost s dotacemi: 100 %

Novela informačního zákona: 100 %

Transparentní lobbing: 100 %

V praxi jsem se při své kanduidatuře setkal s úplně nesmyslnými nařízeními a agendou, obtěžující jak kandidáty, tak zejména jejich dobrovolné pomocníky.

Úprava řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran: 100 %

Novela zákona o státním zastupitelství: 100 %

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce: 100 %

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 100 %