Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

TZ: Ministerstvo vnitra likviduje transparenční zákon navzdory šéfům koalice

TZ: Ministerstvo vnitra likviduje transparenční zákon navzdory šéfům koalice

  Sdílet: 21. 08. 2014

  Ministerstvo vnitra připravilo v projednávaném zákoně o Registru smluv výrazné změny. Jsou takového charakteru, že hrozí návrh zákona, který by umožňoval, aby všechny smlouvy se státem a obcemi byly lehce dostupné na internetu, prakticky pohřbít. Od návrhu z pera MV ČR se distancoval jak premiér Bohuslav Sobotka, tak vicepremiér Andrej Babiš.

  MV ČR zásadně ohrozilo plánované schválení zákona v září. Rekonstrukce státu trvá na schválení zákona v parametrech červencové koaliční dohody (dohoda viz níže). „Náměstkyně Adriana Krnáčová tvrdí, že návrh připravila na pokyn premiéra. Vzhledem k tomu, že se návrh ministerstva vnitra od koaličního zadání zásadně liší, muselo by to znamenat, že dostala od premiéra ještě nějaké pokyny bokem. Bohuslava Sobotku i Andreje Babiše jsme kontaktovali, oba se od návrhu ministerstva vnitra distancují,“ komentuje vývoj Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold, jedné z organizací sdružených v Rekonstrukci státu.

  Registr smluv (pro svou jednoduchost zvaný též „nejkrásnější zákon“) je návrh zákona, pro který se svým podpisem před volbami veřejně zavázalo hlasovat 165 poslanců. Nejkrásnější zákon byl předložen Sněmovně k projednání jako zcela první zákon po volbách na přelomu listopadu a prosince roku 2013. Nejkrásnější zákon byl spolupředložen 75 poslanci. Přes takto silně vyjádřenou politickou podporu se nejkrásnější zákon zasekl na řadu měsíců ve výborech Poslanecké sněmovny a jeho odhlasování je stále odkládáno.  V červenci tohoto roku bylo dosaženo koaliční dohody v tom, jak má být nejkrásnější zákon upraven, aby bylo dosaženo politického konsenzu. Zapracováním změn do textu zákona pověřil premiér Bohuslav Sobotka Ministerstvo vnitra. Na Ministerstvu vnitra připadla tato práce legislativnímu odboru, který má na starosti náměstkyně Adriana Krnáčová, která byla do funkce jmenována na návrh politického hnutí ANO v rámci koaličních dohod.

  Přestože zadání k zapracování změn do textu zákona bylo zcela jednoznačné (detaily viz níže), Ministerstvo vnitra neotálelo a zcela v rozporu se zadáním kompletně přepsalo text nejkrásnějšího zákona do podoby nefunkčního paskvilu. Rekonstrukce státu vydala v minulých dnech podrobné stanovisko k návrhu z pera úředníků MV ČR, které naleznete zde. Návrh MV jde v mnoha bodech přímo proti politické dohodě z července, znovu například zavádí finanční limity na smlouvy.

  „Pokud chtějí šéfové koalice prokázat, že dostanou svému závazku prosadit Registr smluv, měli by dát nyní ministerstvu jasný pokyn, aby se urychleně vrátilo k původnímu návrhu poslanecké skupiny a pouze odstranilo případné drobné legislativně-technické problémy, jako to mělo udělat původně. Pevně věřím, že koaliční strany si nedovolí takovou blamáž, aby byl tento základní protikorupční zákon těsně před volbami opět odložen na neurčito. Byl by to jasný signál voličům, že koaliční strany nemají zájem na tom, aby občané měli jednoduchý nástroj, jak kontrolovat starosty a radní při nakládání s veřejným majetkem,“ dodává Franc.

  Jak zní dohoda Rekonstrukce státu s koaličními stranami o podobě zákona?

 • Zákon bude dopadat na stát, samosprávy i všechny veřejné instituce. To zahrnuje mj. i příspěvkové organizace, obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastí státu a samospráv, nebo třeba VZP. Na požadavek KDU-ČSL mají být doplněny i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.
 • Smlouva bude účinná až po zveřejnění, při nezveřejnění do 3 měsíců neplatná od počátku. Zveřejněnou smlouvou se rozumí zveřejnění textu smlouvy a zároveň vyplnění metadat, a to tak, že text smlouvy i metadata obsahují tyto základní údaje: identifikace smluvních stran, předmět smlouvy, celková cena, datum uzavření a lhůta plnění. (Částečná výjimka při ochraně obchodní tajemství u obchodních společností viz níže.)
 • Smlouvu budou moci zveřejnit obě smluvní strany automaticky přímo v Registru smluv. Smlouva bude ve strojově čitelném formátu, bude zajištěna jednoznačná identifikace vkládajících stran (např. datová schránka). Technické problémy (problém vícenásobného zveřejnění, oprav, duplicita s profily zadavatele atp.) se budou řešit zákonem nebo prováděcím předpisem.
 • Finanční limit pro povinnost uveřejnění bude stanoven pro faktury a objednávky, nikoli pro smlouvy
 • Obchodní společnosti s veřejnou majetkovou účastí nebudou vyňaty en bloc, těmto společnostem bude zajištěna právní jistota při ochraně obchodního tajemství výjimkou z absolutní neplatnosti při zveřejnění základních údajů. Celkovou cenu a identifikaci protistrany zde nebudou muset zveřejnit v případě, že představují obchodní tajemství. Pokud nicméně soud rozhodne, že smluvní strany tyto 2 údaje považovaly za obchodní tajemství neoprávněně, bude dodatečná možnost smlouvu do 15 dnů zveřejnit. Kterákoli smluvní strana však bude moci v tu chvíli od smlouvy ve stanovené lhůtě odstoupit. Jako doplnění tohoto principu se může umožnit vládě, aby u konkrétních společností zmenšila okruh smluv, které musí zveřejňovat.
 • Kvůli ochraně osobních údajů budou vyňaty smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami s výjimkou převodů majetku.
 • Pro malé obce bude zákon účinný až za 2 roky.
 • Legisvakance bude 6 nebo 9 měsíců.
 • Harmonogram přípravy: Ministerstvo vnitra v intencích tohoto zadání odstraní případné legislativně technické závady komplexního pozměňovacího návrhu, který nechala zpracovat koaliční poslanecká skupina pod vedením poslance Radka Vondráčka, a to tak, aby bylo možné zákon schválit na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny.
 • Kontakty pro média:

  Pavel Franc, ředitel Frank Bold, garant projektu Rekonstrukce státu, pavel.franc@frankbold.org608362596

  Jiří Boudal, vedoucí projektu Rekonstrukce státu, jiri.boudal@frankbold.org608 658 305

  Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

  Přílohy:
  TZ: MV likviduje transparenční zákon navzdory koalici

  Sdílet: