Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

O.Kužílek: Registr smluv neohorožuje nakupování programů České televize

O.Kužílek: Registr smluv neohorožuje nakupování programů České televize

  Sdílet: 16. 11. 2016

  "Nebylo by také správné použít možná ne zcela vyjasněný požadavek Warner Brothers jako beranidlo pro kompletní vyjmutí České televize ze zákona o registru smluv," říká Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti.

  Programový ředitel České televize Milan Fridrich uvedl na svém facebookovém profilu, že Česká televize řeší kvůli zveřejňování smluv v centrálním registru problém se společností Warner Brothers, která nechce zveřejňovat své smlouvy a považuje je za duševní vlastnictví. Ohrožené je dle Fridricha i nakupování řady sportovních přenosů.

  Na prohlášení Milana Fridricha reaguje jeden z garantů Rekonstrukce státu Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti:

  "Česká televize už nyní velkou část svých smluv bez potíží zveřejňuje. Případ s Warner Brothers je ojedinělý, s dalším velkým distributorem Paramount Pictures se Česká televize už domluvila a jeho smlouvy zveřejňuje. I v USA jsou veřejné instituce povinny poskytovat smlouvy, mezi nimi například státem ovládané korporace jako je státní pošta.

  Vyvstává otázka, zda se podařilo těmto partnerům dobře vysvětlit, že jde o stejný rozsah přístupu k informacím, na jaký musejí být zvyklí i doma, a že zákon o registru smluv umožňuje také obvyklou ochranu některých údajů. Potřebují-li chránit know-how ve smlouvě, zákon to umožňuje.

  Nebylo by proto správné použít možná ne zcela vyjasněný požadavek Warner Brothers jako beranidlo pro kompletní vyjmutí České televize ze zákona o registru smluv. Česká televize není jediná, kdo se s porodními bolestmi zákona vypořádává. I jiné instituce se potkávají s dodavateli, kteří by chtěli o svém byznysu za veřejné peníze utajit maximum. Právě proto nyní probíhá jednoroční testovací období, které je třeba využít pro jednání s partnery, trpělivé vysvětlování zákona.

  Teprve krajním případem by mělo být identifikovat konkrétní typy opravdu problematických smluv a pouze ty řešit. Takovým typem však není, že se to partnerovi nelíbí. Volání po komplexních výjimkách není odůvodněné. Rychle by se proti vyjmutým institucím obrátilo, protože by se z nich staly a priori podezřelé tajuplné hrady."

  Doplňujeme i několik dalších informací k tomuto tématu:

 • Česká televize ve smlouvě s Paramount pictures v ustanovení č. 5 s názvem “Confidentiality” (tj. o důvěrnosti) upozorňuje dodavatele na existenci zákona o registru smluv s tím, že Česká televize bude se společností Paramount Pictures konzultovat případné revidování určitých informací obsažených ve smlouvě před jejich uveřejněním v registru smluv (tj. co bude znečitelněno a proč). 
   
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím se České televize týká již od 25. ledna 2001. Česká televize by tak měla své smluvní partnery již více než 15 let informovat o tom, že bude muset poskytovat na žádost každého informace o smlouvách, jejichž je smluvní stranou. Informace, které považuje za obchodní tajemství, a nezveřejňovala by je žadatelům v rámci tohoto zákona, nemusí být zveřejňovány ani v registru smluv. 
   
 • Pokud neměla Česká televize problém s dodržováním zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. že kvůli tomu, že je povinným subjektem, nemohla uzavírat určité smlouvy), neměla by jej mít ani s dodržováním zákona o registru smluv. 
   
 • Jeden z navržených pozměňovacích návrhů chce vyjmout z uveřejnění v registru smlouvy týkající se výroby a vysílání zpravodajských, publicistických, uměleckých a sportovních pořadů a smlouvy o nákupu práv k vysílání takových pořadů. Je formulován natolik široce, že pokrývá prakticky veškerou činnost České televize. Použité pojmy navíc nemají legální definice a vedly by k právní nejistotě jak České televize, tak jejích smluvních partnerů ohledně toho, jaké smlouvy se ještě týkají výroby uvedených pořadů a jaké už nikoli.
   
 • V uvedeném případu rychlých nákupů sportovních přenosů a nenadálých událostí mohou České televizi pomoci podané pozměňovací návrhy poslanců Pletichy a Bartoška. Ty by umožnily uzavírat smlouvy podléhající uveřejnění v registru smluv i v jiné než písemné formě. Povinné subjekty včetně České televize by mohly smlouvy uzavřít i ústně či štěpit její formu (návrh na uzavření smlouvy bude písemný, přijetí tohoto návrhu ústní). I nadále by však platilo, že smlouva by musela být uveřejněna v registru smluv, aby mohla být účinná.
 • Sdílet: